– Glad for støtte fra regjeringen

Sametingspresident Egil Olli ser for seg inntekter fra mineralvirksomheten i hele det samiske bosetningsområdet.

Sametingspresident Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Olli synes nyheten om at regjeringen ønsker seg et urfolksvederlag er meget god.

Han tolker næringsminister Dag Terje Andersens uttalelser om vederlaget svært optimistisk.

Ikke avgjort

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til hvem som skal forvalte urfolksavgiften.

– Det er mer nærliggende å tro at Sametinget skal forvalte urfolksvederlaget enn grunneiervedelaget, sa næringsminister Dag Terje Andersen til NRK Sámi Radio i dag.

Slik kommenterer Olli uttalelsene:

– Når regjeringen går inn for en urfolksavgift i den kommende mineralloven, så betyr dette at avgiften skal gjelde for hele det samiske bosetningsområdet i hele landet.

På et punkt er sametingspresidenten skuffet:

– Jeg hørte næringsministeren fortelle om dette i NRK Sámi Radio. Det er beklagelig at jeg ikke har fått noen direkte signaler fra statsråden.

– Sametinget skal forvalte

Presidenten sier han er enig med statsråden i at grunneieravgiften som mineralselskapene skal betale, skal tilfalle grunneieren. I Finnmark betyr det Finnmarkseiendommen.

– Når det gjelder urfolksavgiften så har jeg ingen annet forslag til forvalter enn Sametinget, sier Olli.

Han understreker at hele Sametinget står bak dette.

Alt fra 100 kr til milliarder

Sametingspresidenten sier det er vanskelig å anslå hvor store inntekter det kan bli fra dette vederlaget.

– Spørsmålet er hvor mye mineraler som finnes. Jeg regner med at det ikke er snakk om en engangsavgift, men etter hvor mye det produseres. Det kan bli 100 kroner; det kan bli milliarder, vi vet ikke ennå.