Fornøyd med ny lov - Sametinget får mer makt

Sametingspresident Egil Olli er glad for at samiske interesser sikres i den nye plan- og bygningsloven.

Aps gruppeleder Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Lovforslaget fra regjeringen innebærer at samiske interesser skal sikres i all arealplanlegging, og jeg konstaterer at vi nå er et viktig steg videre i arbeidet med å sikre samiske rettigheter i all ressurslovgivning, sier sametingspresidenten.

Sametinget får myndighet til å reise innsigelse mot planer som svekker grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

Både SVs Olav Gunnar Ballo og Frps Per-Willy Amundsen har tidligere gått kraftig imot å gi Sametinget en større innflytelse.

Loven synliggjør dessuten tydelig at samisk reindrift er en arealbruker som skal ivaretas i arealplanprosesser.

I vinter var det usikkert om Sametinget ville få innsigelsesrett.

Stortinget avgjør

I pressemeldingen fra Sametinget heter det videre at Olli er fornøyd med at innholdet i loven er slik Miljøverndepartementet og Sametinget ble enige om under konsultasjonene.

Konsultasjonene mellom sametingsrådet og Miljøverndepartementet ble gjennomført i perioden november 2006 til april 2007, og Sametinget i plenum ga i mai 2007 sin tilslutning til et sluttdokument som inneholdt utdrag av lovforslag og merknader.