Fornøyd med ny lov - Sametinget får mer makt

Sametingspresident Egil Olli er glad for at samiske interesser sikres i den nye plan- og bygningsloven.

Aps gruppeleder Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Lovforslaget fra regjeringen innebærer at samiske interesser skal sikres i all arealplanlegging, og jeg konstaterer at vi nå er et viktig steg videre i arbeidet med å sikre samiske rettigheter i all ressurslovgivning, sier sametingspresidenten.

Sametinget får myndighet til å reise innsigelse mot planer som svekker grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

Både SVs Olav Gunnar Ballo og Frps Per-Willy Amundsen har tidligere gått kraftig imot å gi Sametinget en større innflytelse.

Loven synliggjør dessuten tydelig at samisk reindrift er en arealbruker som skal ivaretas i arealplanprosesser.

I vinter var det usikkert om Sametinget ville få innsigelsesrett.

Stortinget avgjør

I pressemeldingen fra Sametinget heter det videre at Olli er fornøyd med at innholdet i loven er slik Miljøverndepartementet og Sametinget ble enige om under konsultasjonene.

Konsultasjonene mellom sametingsrådet og Miljøverndepartementet ble gjennomført i perioden november 2006 til april 2007, og Sametinget i plenum ga i mai 2007 sin tilslutning til et sluttdokument som inneholdt utdrag av lovforslag og merknader.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune