Hopp til innhold

Fornøyd med ny lov - Sametinget får mer makt

Sametingspresident Egil Olli er glad for at samiske interesser sikres i den nye plan- og bygningsloven.

Aps gruppeleder Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Lovforslaget fra regjeringen innebærer at samiske interesser skal sikres i all arealplanlegging, og jeg konstaterer at vi nå er et viktig steg videre i arbeidet med å sikre samiske rettigheter i all ressurslovgivning, sier sametingspresidenten.

Sametinget får myndighet til å reise innsigelse mot planer som svekker grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.

Både SVs Olav Gunnar Ballo og Frps Per-Willy Amundsen har tidligere gått kraftig imot å gi Sametinget en større innflytelse.

Loven synliggjør dessuten tydelig at samisk reindrift er en arealbruker som skal ivaretas i arealplanprosesser.

I vinter var det usikkert om Sametinget ville få innsigelsesrett.

Stortinget avgjør

I pressemeldingen fra Sametinget heter det videre at Olli er fornøyd med at innholdet i loven er slik Miljøverndepartementet og Sametinget ble enige om under konsultasjonene.

Konsultasjonene mellom sametingsrådet og Miljøverndepartementet ble gjennomført i perioden november 2006 til april 2007, og Sametinget i plenum ga i mai 2007 sin tilslutning til et sluttdokument som inneholdt utdrag av lovforslag og merknader.

Korte nyheter

 • Hyttebrann ved Nyelv i Finnmark

  Nødetatene rykket ut til en hyttebrann mellom Karebotn og Nyelv i Finnmark natt til søndag. Ingen skadde i forbindelse med brannen. Det er kontroll på stedet, melder politiet i Finnmark på Twitter.

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK