NRK Meny
Normal

Presidenten deltar i FN-høringer

FN-høringene i New York er forberedelser til høstens verdenskonferanse om urfolk.

Aili Keskitalo holder tale på FN

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) deltok i midten av mai i år i FNs permanente forum for urfolk i New York.

Foto: Liv Inger Somby

Den 17. og 18. juni deltar urfolksrepresentanter på FN-høringer i New York. Høringene er forberedelser til verdenskonferansen om urfolk den 23. og 24. september 2014.

Sametingspresident Aili Keskitalo deltar også på høringene, opplyser Sametinget i en pressemelding (ekstern lenke).

Forberedt seg siden 2011

Urfolksrepresentanter fra hele verden har siden 2011 forberedt seg til FNs verdenskonferanse om urfolk 2014.

Målet for urfolk har vært å samordne samarbeid og innsats for å delta på full, effektiv, direkte og likeverdig måte i prosessen mot, og under selve verdenskonferansen.

Urfolk har videre hatt som mål å bidra til det handlingsorienterte sluttdokumentet for verdenskonferansen.

Urfolk har gjennomført regionale forberedelsesmøter. En global forberedende urfolkskonferanse for FNs verdenskonferanse om urfolk 2014 (Alta 2013-konferansen) ble holdt i Alta i juni 2013.

Altaerklæringen ble vedtatt med konsensus ved Alta 2013-konferansen.

Urfolk misfornøyde med FN-beslutning

Den 26. februar i år besluttet FNs president for generalforsamlinga (PGA) at det skulle gjennomføres separate konsultasjoner i prosessen mot verdenskonferansen, hvor FNs medlemsstater og urfolksrepresentanter skulle konsulteres hver for seg.

Beslutningen skapte reaksjoner blant urfolksrepresentanter og en rekke FN-medlemsstater, som mente at PGA-beslutningen ikke ivaretok urfolks rett til å delta på full, effektiv, direkte og likeverdig måte i prosessen mot verdenskonferansen.

Urfolksrepresentanter fra regionen Nord-Amerika responderte på PGAs beslutning med å melde seg ut av samarbeidet gjennom den globale urfolkskoordineringsgruppa (GCG).

Fra samisk og arktisk side ville man avvente og se om PGA endret sin beslutning til en løsning som de fleste urfolksrepresentantene kunne akseptere.

I flere måneder besto en usikker periode hvor PGA ikke kom med endret beslutning.

Usikkerheten førte til at det ble spekulert i om verdenskonferansen kunne bli utsatt, kansellert eller gjennomført uten urfolks deltakelse.

Den 30. mai i år kommer PGA med en ny beslutning som inkluderer urfolks deltakelse i prosessen. I beslutningen oppnevnes fire rådgivere. De to statlige rådgiverne er fra Costa Rica og Slovenia.

De tidligere urfolksoppnevnte rådgiverne Dr. Mirna Cunningham og Mr. Les Malezer er de to øvrige rådgiverne. I tillegg kunngjorde PGA at forhandlingsmøter skulle starte den 3. juni, og at offisielle høringer gjennomføres den 17. og 18. juni.