Hopp til innhold

Den første presidentduellen

193 dager før valget møtes de tre presidentkandidatene til den første duellen: Det skjer på NRK Sápmis nett-tv. I dag blogger de tre kandidatene her.

Kalde politiske vinder

Å bygge fremtiden sten for sten

Sápmi i mitt hjerte

Ann-Irene Buljo og Thor Thrane

Ann-Irene Buljo er prosjektleder for valgdekningen i NRK Sápmi. Thor Thrane er debattleder på torsdag.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: NSR
Laila Susanne Vars.

Laila Susanne Vars.

Foto: Mette Ballovara / NRK
Vibeke Larsen

Vibeke Larsen.

Foto: Pressebilde / Sametinget

– Dette blir den første av mange dueller mellom Vibeke Larsen fra Ap, Aili Keskitalo fra NSR og Laila Susanne Vars fra Árja, forteller prosjektleder Ann-Irene Buljo i NRK Sápmi.

Torsdag klokken 18 starter sendingen på nett-tv. Publikum inviteres også til debatten som foregår på Kulturhuset i Karasjok. Debatten varer i to timer, og ledes av Thor Thrane.

– Forskjeller og likheter

– Vi håper å kunne vise hva som er forskjellen mellom de tre kandidatene, og eventuelt hva som er likhetene. Selvsagt berører vi også aktuelle saker og temaer, men også forhold som er vesentlige for det samiske samfunnet, sier redaksjonssjef Ann-Irene Buljo.

Nett-tv debatten foregår på samisk. Aps presidentkandidat Vibeke Larsen får simultantolket alt som sies, og hun svarer på norsk.

NRK Sápmi har også invitert de tre presidentkandidatene til å skrive blogger.

– På nett kan vi bidra til at også ikke-samisktalende får ta del i debatten. Vi har åpnet for kommentarmuligheter på de respektive bloggene slik at det kan bli en dialog mellom kandidatene og velgerne, sier Buljo.

Blogger i NRK Sápmi

Prosjektlederen for valgdekningen sier bloggene er en smakebit av det NRK Sápmi vil satse på i månedene fram mot valget.

– Vi tror mye av debatten vil skje på de sosiale mediene. Derfor er bloggene til Aili Keskitalo, Laila Susanne Vars og Vibeke Larsen første skritt i forbindelse med valget. Vi ønsker også lignende valgblogger fra andre politikere og debattanter, sier hun.

De tre presidentkandidatene har selv bestemt innholdet i bloggen.

– Hva vil du gjøre for at Sametinget skal bli en viktigere samfunnsaktør i de samiske områdene, er et av spørsmålene vi har utfordret dem i å svare på. I tillegg har vi ønsket deres visjoner for det framtidige Sápmi. Vi har også bedt dem svare på hva som er den største politiske forskjellen mellom dem, forteller redaksjonssjef Ann-Irene Buljo.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.