Hopp til innhold

President-rivalene bakker hverandre opp i splittende språkdebatt

– Arbeiderparti-medlemmer gjør narr av meg på Facebook fordi jeg ikke snakker perfekt samisk.

Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen i NRK-debatt før sametingsvalget 2017.

PRESIDENTKANDIDATENE: Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund og Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet kjemper om å bli den nye sametingspresidenten. Onsdag møttes de til duell i NRK.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Nordbye / NRK

Spørsmålet om presidenten må kunne snakke samisk fikk Aili Keskitalo (NSR) til å fortelle om hva hun har opplevd.

Hun møtte Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen til duell onsdag. De to kjemper om å bli sametingspresident.

Selv om rivalene er uenige om de politiske veivalgene i Sápmi, bakket de hverandre opp når temaet var språk.

– Det er en tildels splittende debatt, og jeg synes vi som samepolitikere skal forsøke å bygge bro, sa Keskitalo.

– Sårer begge sider

Etter at sittende sametingspresident Vibeke Larsen holdt den NRK-sendte nyttårstalen 1. januar i år på norsk, reagerte mange negativt på dette . Enkelte mente at presidenten som er samenes fremste talsperson, må beherske samisk. I valgkampen er det også fremmet tanker om at bare samisktalende bør kunne skrive seg inn i valgmanntallet.

Aps Ronny Wilhelmsen mener slike ting er med på å skape et skille mellom «ekte og uekte-samer».

– Det er ikke tvil om at det er skapt et slikt bilde i media. Det gjør meg urolig fordi man setter et internt skille i den samiske befolkningen, og dette sårer begge sider, sa han.

PRESIDENTDUELL: Se hele debatten her.

Blir gjort narr av Ap-medlemmer

Da Aili Keskitalo ble konfrontert med at det finnes røster i NSR som også mener at språket representerer den ekte identiteten, svarte hun:

– Jeg har jo selv vokst opp med norsk som førstespråk og har lært samisk etter hvert. Og selv om Arbeiderparti-medlemmer på Facebook gjør narr av meg fordi jeg ikke snakker perfekt samisk, så anklager jeg ikke Ronny Wilhelmsen eller Ap for det.

NSR-kandidaten sa at det må være opp til velgerne å vurdere hvilke kvalifikasjonskrav de setter til sine politikere.

– Hver gang jeg snakker med Aili om dette blir jeg betrygget, kommenterte Wilhelmsen.

– Og det er fordi hun har en veldig god holdning til dette.

Har begynt på samiskkurs midt i valgkampen

Ap-kandidaten har selv – midt i den travleste valgkampen – startet på kurs for å lære seg samisk. Et av målene hans er å holde nyttårstalen på samisk hvis han blir ny sametingspresident.

– Men for å forstå hva denne debatten handler om, så har jeg meldt meg på samiskkurs. Jeg gjør det for å skjønne utfordringene som ligger i denne saken, sa Ronny Wilhelmsen.

Og han fikk et anerkjennende svar fra sin største politiske rival.

– Jeg mener bestemt at sametingspolitikere som har norsk som førstespråk, kan jobbe til det beste for samisk språk, og Ronny skal ha all kred for at han har begynt på kurs. Og det første skrittet for han vil jo være å snakke samisk så godt at ingen trenger å snakke norsk på grunn av han, sa Keskitalo.

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen