Premierer beste anti-mobbe-plakat

Sametinget betaler 10.000 kroner til den skolen eller skoleklassen som lager den beste plakaten mot mobbing.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka oppfordrer skoleklasser i Sápmi til å delta i anti-mobbearbeidet.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Plakaten vil bli brukt i Sametingets anti-mobbearbeid.
Det er andre året på rad at Sametinget deltar i den nasjonale kampanjen «Manifest mot mobbing».

– I år ønsker vi å utfordre samiske barn og ungdom til å bidra i kampanjen. Å si nei til mobbing må bli en del av oss, en del av hvem vi er, understreker sametingsråd Silje Karine Muotka.

Hun mener at det ikke er tilstrekkelig med kampanjer og prosjekter for å bekjempe mobbing og trakassering.

– Må gjenspeiles i hverdagen

Muotka understreker at anti-mobbearbeidet må gjenspeiles i hverdagen på skolene og på fritidsarenaer. Derfor ønsker hun å engasjere barn og unge i årets kampanje. Vinneren av premien på 10.000 kroner går til den skoleklassen som innen 24. oktober lager den mest inspirerende plakaten.

– Vinnerplakaten vil bli brukt i Sametingets arbeid mot mobbing nasjonalt og lokalt. Vi ønsker egne aktiviteter på skoler med samiske elever. Vinnerplakaten vil bli et viktig markedsføringselement i den forbindelse, understreker Muotka.

Også Sametingets ungdomspolitiske utvalg oppfordrer skoleklasser til å delta i dette arbeidet.

– Å arbeide mot mobbing er et viktig arbeid, og dette er en flott måte for skoleklasser å ta opp dette temaet. Vi må jobbe mot mobbing hver dag, sier Ánná Káisá Partapuoli, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Nasjonal dugnad

Manifest mot mobbing er et nasjonal innsats mot mobbing.

Kampanjen et samarbeid mellom Regjeringen, KS (tidligere Kommunenes sentralforbund) Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager, som alle har undertegnet manifestet.

De har alle forpliktet seg til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.