NRK Meny
Normal

Positivt resultat for Finnmarkseiendommen

Direktør Jan Olli har grunn til å smile. Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk et årsresultat på 3,1 millioner kroner i 2016.

FeFo direktevra Jan Olli

Fasiten for 2016 er klar og FeFo-direktør Jan Olli er fornøyd med året som har gått.

Foto: FeFo preassagovva

26,8 millioner kroner av ble tilbakeført i form av skatter, avgifter og kjøp av lokale tjenester.

For første gang presenterer FeFo tall for lokal bruk av penger.

FeFos «skryteliste»

FeFo har laget en egen «skryteliste», som viser hvordan forvaltningsorganet bidrar til lokalsamfunnet.

Oversikten viser at FeFo bidrar både til lokale arbeidsplasser, og i form av skatter og avgifter.

I 2016 betalte FeFo 10,8 millioner kroner i skatt og avgifter i Finnmark.

Tallene viser videre at FeFo samme år kjøpte varer og tjenester lokalt forover 16 millioner kroner.

– Bidra til livskraftige lokalsamfunn

Blant de største samlepostene er kjøp av spesialekspertise (kr 3.668.000), reiselivsbedrifter og detaljhandel (kr 1.155.000), annonser, trykksaker og andre medietjenester (kr 813.000) og leie av kjøretøy (kr 369.000).

– FeFo skal bidra til livskraftige lokalsamfunn i Finnmark. Derfor kjøper vi i størst mulig grad varer og tjenester lokalt», uttaler direktør Jan Olli i en pressemelding.

Han mener det er viktig at eierne av Finnmarkseiendommen, innbyggerne i Finnmark, får god innsikt i FeFos virke, ogfastslår at FeFos legitimitet avhenger av dette.

FeFo hadde i 2016 inntekter på til sammen 60.749.000 kroner. Kostnadssiden utgjorde 53.845.994 kroner, og endelig resultat etter skatt og finansposter ble 3.112.692 kroner.

Årsregnskapet er tilgjengelig på fefo.no.