Positiv til tospråklighet i Målselv

Sametingsrepresentant Karen Anette Anti fra Målselv foreslår at hjemkommunen søker Sametinget om godkjenning som samisk kommune. I dag er 12 kommuner med i samekommune-ordningen, to av dem er i Troms. Ordfører Nils Foshaug er ikke fremmed for tanken om å sidestille samisk med norsk språk i kommunen, skriver Nye Troms.