Hopp til innhold

- Styrker samisk demokrati

Både sametingspresident Aili Keskitalo og Aps gruppeleder Egil Olli er positive til en ny valgordning.

Fornøyd med forslaget
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Presidenten har foreløpig ingen "sterke synspunkter" om å redusere antall valgkretser fra dagens 13 til sju i 2009.

- Det kan være sunt å komme seg bort fra et kommunalt politisk nivå. I tillegg er det stor forskjell på velgergrunnlaget bak representantene fra de ulike kretsene. Jeg mener dette har vært en demokratisk vanskelighet for oss. Med en ny ordning vil ulikene bli mye mindre. og det er et skritt i riktig retning, sier Keskitalo.

- Ønsker ny ordning

Arbeiderpartiets gruppeleder på Sametinget, Egil Olli synes fagutvalgets forslag er interessant.

- I valgprogrammet har vi bedt om større valgkretser. Dette er i tråd med våre ønsker. Det er absolutt behov å se på valgordningen. Nåværende ordning har eksistert siden starten i 1989, sier han.

Olli tror en ny valgordning kan sikre bedre representasjon mellom kjønnene.

- Jeg har ennå ikke konkludert med noe. Forslaget vil drøftes grundig i partiapparatet, sier han.

- De store favoriseres ikke

Keskitalo tror ikke at en ny valgordning vil føre til at de store grupperingene i Sametinget favoriseres.

- Ordningen som Selle-utvalget har foreslått, vil kunne styrke grupperinger som klarer å organisere seg skikkelig. Jeg frykter heller ikke at områder vil havne utenfor sametingssystemet med en ny valgordning, sier hun.

Heller ikke Egil Olli tror en ny valgordning styrker de store gruppene.

Avgjøres i november

- Vi har opplevd utfordringer og vansker med dagens valgordning. Det var årsaken til at vi ønsket en faglig vurdering. Målet med dette er å bedre representativiteten, sier Keskitalo.

Presidenten sier Sametinget nå vil bruke god tid på vurdere forslagene til fagutvalget. Sannsynligvis avgjøres saken på plenumsmøtet i november.

- En konklusjon skal være klar i god tid før neste sametingsvalg, sier hun.

GULDAL: Oðða válgaordnet Sámedikkis

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK