Hopp til innhold

- Bør sponse samisk kultur

- Norske banker og forsikringsselskap bør betale for utgivelser av samisk litteratur og samisk musikk, mener sametingsrepresentant.

Guldal: -Sami kultuvra berre sponsejuvvot

NSR's sametingsrepressentant, Gunn-Britt Retter, mener at samisk kultur bør sponses.

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter
Foto: Kenneth Hætta, Sametingets pressebilde

Hun innrømmer at tidspunktet for å fremme dette forslaget kanskje ikke er den beste. Sametingets visepresident har nemlig fått mye kritikk når han lot Statoil sponse turen sin til Canada.

 - Balansegang

Sametingrepresentant Gunn-Britt Retter sier at det må en fin balansegang til når det kommer til sponsing.

- Hvis man sponser litteraturen så støtter man hele befolkningen og kulturen, men hvis derimot mennesker i sentrale maktposisjoner blir sponset kan det påvirke deres avgjørelser og det er selvfølgelig ikke bra, sier Retter.

Manglende midler i litteraturen

Gunn-Britt Retter mener at det er legitimt å sponse samisk litteratur, fordi at det per i dag er satt av manglende midler til akkurat dette området.

- Vi har i flere år prøvd å skaffe mer penger til litteraturen, men vi ser at myndighetene ikke ser ut til å støtte oss såpass mye at vi kan løfte samisk litteratur på et høyere nivå, sier hun.

Må se etter andre muligheter

Når det ikke er mulighet for å løfte den samiske litteraturen på et høyere nivå med dagens midler, mener Retter at de må begynne å se seg om etter andre måter å finansiere dette på.

- Sponsing er en mulighet. Vi bruker jo bankene og forsikringsselskapene, så de kunne jo gitt noe tilbake til den samiske kulturen.

Skeptisk til forslaget

Forfatter og sekretær ved Samisk Forfatterforbund, Inga Ravna Eira, synes ikke noe om Retters forslag om sponsing.

- Det kan bli sånn at hvis man tenker seg at det er noen gruvekompanier som har ønske om å komme hit. De tilbyr så penger til kunstnerne, og da kan det for eksempel bli sånn at disse firmaene kan bruke dette som et løfte på at de skal komme å bore her, sier Eira.

Har ledet kulturprosjekt med sponsede midler

Inga Ravna Eira har selv ledet et kulturprosjekt som var sponset.

- Hvis det noen ganger blir sånn at man snakker mot sponsorene, kan konsekvensen av det bli at de ikke lenger bevilger penger, sier hun.

Leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere hva hun synes om sponsing av samiske kulturtiltak.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK