Kommunestyret i Porsanger

Her er kommunestyret i Porsanger.

Mona Skanke fra Arbeiderpartiet er ordfører.

Arbeiderpartiet

1. Skanke, Mona

2. Johnsen, Torkjell

3. Wilhelmsen, Ronny

4. Olli, Kåre Ivar

5. Skanke, Hilde

6. Borch, Egil Ansgar

7. Stødle, Ulf Inge

Fremskrittspartiet

1. Aspenesm Thorvald Roy

2. Thomassen, Torgeir

3. Davidsen, Anders O.

4. Boland, Tor Reidar

5. Aspenes, Heidi M. Langø

Høyre

1. Hanssen, Knut Roger

2. Turi, John

3. Kristiansen, Asgeir

4. Tveit, Steinar

Senterpartiet

1. Pedersen, Camilla

2. Eliassen, Olaf

Sosialistisk Venstreparti

1. Moen, Bente