Porsáŋggu gielda áigu vuostálastit

Finnmárkku buohcciviessu galgá duorastaga mearridit sirdet go mielladearvvašvuođa fálaldaga Porsáŋggu gielddas, Kárášjoga gildii.

SANKS Lakselv

Finnmárkku buohcciviesu direktevra Torbjørn Aas árvala sirdit 25 psyhkalaš dearvvašvuođa bargojahkodaga Porsáŋggus Kárášjohkii.

Foto: Finnmarkssykehuset

Knut Roger Hanssen, Porsáŋggu sátnejođiheaddji muitala ahte sii oaivvildit Finnmárkku buohcciviesu rihkkon ovttasbargo njuolggadusaid go leat meannudan ášši ja gaskavahkku galgá Porsáŋggu gielda čoahkkinasttit Finnmárkku buohcciviessu bajimus ovttasbargoorgánain.

Guldal ášši:

Porsáŋgu gielda vuostalasta Finnmárkku buohcciviesu

Loga maid: Ii árval sirdit Finnmárkku-klinihkka