NRK Meny
Normal

Populært laksefiske - men nedgang i fangsten

Laksefangsten på finsk side av Tanavassdraget har gått ned med 20 prosent.

Laksefiske i elv

Illustrasjonsbilde av en laksefisker.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tallene for sommerens fiske på finsk side av Tanavassdraget er nå publisert. De viser at det ble tatt tilsammen 20,3 tonn laks, som er 6,5 tonn mindre enn i fjor.

Den største laksen som er rapportert veide 20,5 kilo, opplyser Yle Sápmi.

Tana fortsatt populær

Tilsammen på norsk og finsk side av Tanavassdraget ble det i sommer fisket 46,1 tonn laks.

De finske statistikkene viser at Tanavassdraget fortsatt er populær på finsk side.

Rundt 7.800 personer kjøpte fiskekort til Tana-Anárjohka på finsk side. De fisket tilsammen 33.400 fiskedøgn.

Tallene regnes som foreløpige og sluttstatistikken for fangsten på finsk side av Tanavassdraget ventes å være klar rundt årsskiftet.

Nedgang også på norske side

På norsk side har ikke Tanavassdragets fiskeforvaltning ennå fått inn alle fangstmeldingene.

Rapporteringsandelen er på om lag 70 % for både laksebreveiere og lokale stangfiskere. Av døgnkortene for tilreisende fiskere er det 85 % som er rapportert.

Så langt er det rapportert inn en total fangst på 6700 laks, eller 25,8 tonn med laks i norsk side av Tanavassdraget i 2015, melder Tanavassdragets fiskeforvaltning på sin nettside (ekstern lenke).

Det blir sannsynligvis ikke en ny bunnotering. Den laveste fangsten som er registrert var i 2009, da ble den norske fangsten beregnet til 27 tonn laks.

Laksefangsten på norsk side av Tanavassdraget i 2014 endte på 12.093 laks med samlet vekt på 45.468 kilo.

Langtidsgjennomsnittet (1972-2014) på norsk side er for øvrig på 76,2 tonn, opplyser Tanavassdragets fiskeforvaltning i sin rapport «Norsk fangst i Tanavassdraget i sesong 2014».