Polsk og norsk firma skal bygge nye Tana bru

Den polske stålprodusenten Vistal Gdynia S.A har i fellesskap med altafirmaet HAK Entreprenør AS fått i oppdrag å bygge nye Tana bru i Øst-Finnmark.

Her skal den nye Tana bru bygges

HER SKAL DEN NYE BRUA BYGGES: Plassering av den nye Tana bru blir cirka 100 meter oppstrøms fra eksisterende bru.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er Statens vegvesen som i dag har tildelt oppdraget til disse to firmaene.

Kontrakten har en verdi på 333 millioner kroner (eks. mva.) og omfatter bygging av ny bru og nye rundkjøringer, oppgradering av vegen på begge sider og riving av den gamle brua.

– Under forutsetning av at det ikke kommer klager på tildelingen innen fristen på ti dager, blir det inngått kontrakt og byggearbeidet kan starte før jul, opplyser Statens vegvesen.

Sju tilbydere

Bare fem millioner skilte HAK Entreprenør/Vistal og Veidekke Entreprenør.

– Konkurransen var knivskarp, og vi har tatt en grundig gjennomgang av kvalitetssikring før vi nå har tildelt oppdraget til arbeidsfellesskapet HAK Entreprenør og Vistal, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen.

Totalt var det sju entreprenører som leverte tilbud på å bygge Tana bru, hvorav to ble avvist på grunn av manglende kvalifikasjoner eller fordi det ble tatt forbehold.

Framdrift

– Nå ser vi fram til å starte byggearbeidet. Vi regner med at arbeidet med å fjerne vegetasjon og merke av området kommer i gang før jul. Arbeidet med selve brua starter i 2017, sier Oddbjørg Mikkelsen.

Det er lagt opp til en byggetid på tre år før Tana bru kan settes i trafikk høsten 2019. Regjeringen har satt av 260 millioner kroner i neste års statsbudsjett, og hele prosjektet har en kostnadsramme på 578 millioner kroner.

Dagens E6-bru er fra 1948, og er så smal at det nesten ikke er plass til at to biler kan møtes. Tunge biler får brua til å gynge . Det er også restriksjoner på maksimalt tillatt aksellast.