Politimester om nødnettet: – Dette er ikke forsvarlig

På grensen til Russland risikerer politiet å være uten samband.

Grensekontroll 3

Politidirektoratet ber Direktoratet for nødkommunikasjon om å bygge ut basestasjoner på grensen mellom Norge og Russland. Bildet er tatt i forbindelse med en kontroll av grensen i Grense Jakobselv.

Foto: Hæren

Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt slår alarm. Hun er lite tilfreds med at tre områder på den norsk-russiske grensen ikke vil ha dekning når nødnettet tas i bruk 11. november i år.

– Dette er ikke forsvarlig, sier hun til NRK.

Risikoområde

Hun har tatt opp saken med Politidirektoratet (POD).

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta kan få problemer med å kommunisere med sine folk på russegrensa.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hætta skriver i et brev til POD at Norges grense mot Russland er en 196 km lang Schengen-yttergrense som strekker seg fra Pasvikdalen i sør til Grense Jakobselv i nord.

– Denne grensen har fra oppstart av nødnettprosjektet i vårt distrikt blitt beskrevet som et av de viktigste områdene for oss å ha full dekning for å ivareta vårt Schengen-oppdrag langs grensa, skriver hun.

Skal politiet oppfylle sine forpliktelser kan ikke politidistriktet være uten samband i en så stor del av et risikoområde, mener hun.

– Samband er selve forutsetningen for å kunne utøve ledelse, kommando og kontroll. Det gjelder spesielt i de tilfeller når politiet selv ikke er på stedet, sier Ellen Katrine Hætta til NRK.

Laster kart, vennligst vent...

Den norsk-russiske grensen er 196 km lang (markert med rød strek). Nødnettet vil ikke fungere på den nordlige delen av grensa (blå sirkel) dersom det ikke bygges basestasjoner.

– Bygg ut basestasjoner

Hætta mener samband mellom politiet og Forsvaret, på både taktisk og operasjonelt nivå, er av en forutsetning for å oppfylle de forpliktelser som politiet har ansvaret for.

Hun viser til at det er Garnisonen i Sør-Varanger som utfører grenseovervåkningen med sivilie formål på vegne av politimesteren. Den operative kommunikasjonen mellom politi og Forsvaret vil gå gjennom nødnettet.

– Slik vi er presentert dekningen for området i den nordligste teigen, ved at det er knyttet stor usikkerhet om tre siter er operativt klare ved 11. november 2015, gjør at store deler av nordøstlig operasjonsområde langs Schengen yttergrense mot Russland vil være udekket av nødnettet, skriver politimesteren i brevet til POD.

Politinspektør Thomas Østensjø Hansen i POD har allerede sendt sitt klare budskap til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) . Han påpeker viktigheten av nødnettdekningen i Øst-Finnmark.

– Vi ber DNK arbeide for at basestasjoner i dette området er ferdigstilt i god tid før politiets offisielle ibrukstakelse 11. november 2015, skriver Østensjø Hansen til direktoratet.

Utbyggingsdirektør Dagfinn Sjøvik i DNK sier til NRK at de har dekningsmøter med alle politidistriktene i Norge.

– Vi jobber med disse stasjonene slik at det blir dekning. Det er ikke spørsmål om, men når det blir dekning. Vi er i en prosess med leverandøren, men jeg kan ikke garantere eksakt dato, men dekningen vil være på plass før 11. november, sier Sjøvik.

IKT-Norge: – Norges største IT-skandale

Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, karakteriserer nødnettet som Norges største IT-skandale.

– En walkietalkie til 6 milliarder må sies å være kostbart, særlig når vi ikke har fått det som skulle gi oss mer effektivitet i blålysetatene, skriver Hoff i et debattinnlegg i Aftenposten i dag.