Politikerne tordner: – Dårlig gjort av Magga å undergrave hele det samiske samfunnet

Flere samiske politikere stiller seg uforstående til at Ole Henrik Magga ikke mener det er nødvendig å granske statens fornorskning av samene og kvenene.

Fotomontasje med Vibeke Larsen og Inger Eline Eriksen Fjellgren

MENER DET ER BEHOV: Sametingspresident Vibeke Larsen (t.v.) og Inger Eline Eriksen Fjellgren (t.h.) mener at Ole Henrik Magga ikke kan påta seg meningen til andre samer.

Foto: Dan Robert Larsen, pressebilde / NRK / Árja

– Jeg synes det er veldig dårlig gjort av han å undergrave det som den samiske ungdomsorganisasjonen, Sametingets eldreråd, det som det samiske kirkerådet, og alle de andre samiske organisasjonene har uttalt til Stortinget, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren med irritert stemme.

Fjellgren er sametingsråd for partiet Árja, som i 2013 tok saken om en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener i Norge på Sametinget.

Ole Henrik Magga

IKKE FOR GRANSKING: Sametingets første president Ole Henrik Magga mener en sannhetskommisjon ikke er veien å gå.

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

Den kanskje mest kjente samepolitikeren i nyere historie, Sametingets første president Ole Henrik Magga, har til avisa Nordlys uttalt at han mener det ikke er nødvendig med en granskingskommisjon for å utrede konsekvensene av Norges over 100 år lange fornorskningspolitikk mot samer og kvener.

Magga argumenterer overfor Nordlys for at en gransking av fornorskningen av samene og kvenene i Norge vil være svært ressurskrevende, og at dette er ressurser som bør brukes for å styrke samisk språk og kultur.

Ser ikke samme fremgang

– Jeg synes det er merkelig at en så sentral skikkelse, og som kjenner samepolitikken så godt, ikke ser behovet for en granskingskommisjon om fornorskningen, sier Fjellgren.

Også sametingspresident Vibeke Larsen mener at Magga ikke kommer med gode nok argumenter.

Henrik Olsen

NSR: Henrik Olsen (NSR) sier at til tross for at NSRs landsmøte gikk inn for en sannhetskommisjon, så er det bra at nyansene i debatten kommer frem.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Dersom Magga mener at det har gått fort fremover, og at en kommisjon vil bremse farten må æ påminne han om at de økonomiske rammevilkårene for samiske formål har de siste 3–4 årene har hatt en realnedgang på 60–70 millioner, sier Larsen til NRK.

NSRs Olsen vil ha frem nyansene

Ole Henrik Magga var i NSR da han var aktiv politiker. Landsmøtet til NSR gikk i år, enstemmig inn for å få en egen sannhetskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene.

– Jeg synes det er viktig å få fram nyansene og de ulike meningene i debatten. Alle som har noe å melde i denne saken bør jo gjøre det. Det tungtveiende er likevel at NSR sitt landsmøte har uttalt ønske og behov for en sannhetskommisjon, sier NSRs Henrik Olsen.

– Nå vil folk tenke seg om

Ellen Inga O. Hætta, Høyres tidligere statssekretær for samiske saker, er enig med Magga.

Ellen Inga O. Hætta utenfor kommunehuset i Kautokeino

ENIG MED MAGGA: Høyre-politiker, og tidligere statssekretær, Ellen Inga O. Hætta er enig med sitt parti om at det ikke er behov for en sannhetskommisjon.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

– Jeg synes det var godt å lese det som stod i Nordlys avisa, for Ole Henrik forklarer svært godt hvorfor han mener det han mener, og at det er viktig å se fremover, sier Hætta.

Ole Henrik Magga har betydd mye for det samiske samfunnet, og hun tror hans ord fortsatt veier tungt.

– De som mener at vi har behov for en kommisjon, vil nok tenke seg om, for Ole Henrik har brukt hele livet sitt på å jobbe for samiske saker, så det tror jeg man må legge vekt på, sier hun avslutningsvis.