Politikere vegrer seg mot å gjøre kutt

Forslag om store kutt i kommuneøkonomien gjør at politikerne stikker hodet i sanden.

– Det er jo naturlig, sier ordfører, mens en opposisjonspolitiker hevder de ikke gjør det.

Tysfjord politikere
Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Administrasjon har i årets budsjettregulering foreslått kutt som kunne hjelpe på i den fattige kommunen. Men vedtakene tyder på at politikerne vegrer seg mot å ta de store grepene.

– Det er jo naturlig at man vegrer seg mot det, parerer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord kommune.

Tysfjord er den kommunen i landet med størst oppsamlet underskudd, som tilsvarer over 20 prosent av brutto driftsinntekter, melder Kommunal Rapport.

Nye regnskapstall viser også at driftsmarginen i fjor var enda dårligere enn hva de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå fortalte i mars,

Sliter fortsatt

Etter fire år inne i Robek-lista, kom Tysfjord kommune ut av Robek i 2007.

Og bare tre år etter dette advarte rådmannen politikerne om at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene, og at Tysfjord kommunes økonomi er dårlig.

Les om det her: Økonomisk krise i Tysfjord

I 2011 gikk Tysfjord kommune med underskudd, men fikk regnskapet til å gå opp ved hjelp av fondsmidler.

Året etter var underskuddet på 9,3 millioner kroner, i 2013 på 12,2 millioner kroner, og i 2014 ble underskuddet på 12 millioner, og Tysfjord ble da satt under statlig kontroll igjen.

Årene 2015 og 2016 resulterte i underskudd på henholdsvis 8,2 millioner kroner og 10,1 millioner kroner.

Ved utgangen på 2016 var det samlede underskuddet på 51,8 millioner kroner.

Kommunen sliter fortsatt, og så langt ser det ut for at årets underskudd ender på rundt tolv millioner kroner.

I tillegg har kommunen gjennom mange år måttet ta opp ekstra lån (likviditetslån) på 60 millioner kroner, og det er søkt om godkjenning for ytterligere 20 millioner.

Har ikke tatt det innover seg

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen mener vegring ikke er til å unngå.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ordfører Tor Asgeir Johansen skylder mye på manglende statlige overføringer som én av faktorene som gjør økonomien i kommunen så svak.

– Det er gjort ting i Tysfjord kommune for å ta inn noe. Man har tatt ned driftsnivået, men samtidig mister vi overføringer fra staten slik som nå i det siste med kraftinntekene der vi har gått ned med mellom tre og fire millioner kroner, bare på ett år.

Ordføreren innrømmer å ikke ha tatt den økonomiske situasjonen i kommunene innover seg.

– Men nå blir vi nødt, eller så ødelegger vi for fremtiden.

Vegrer politikerne seg mot å ta de grepene som egentlig trenges?

– Det er ikke sånn at man har sittet i en sofa i mange år. Hvis bunnen går ut av inntektene, så nuller det seg ut hele tiden. Da får man ikke den effekten på tiltakene. Man har ikke evnet å justere drifta slik at den blir forsvarlig framover. Det er en erkjennelse på hva man gjør i kommunen.

Ikke konkrete tiltak

Administrasjonen har foreslått kutt i enkelttiltak som ville gi kommunen store besparelser. Men det ville ikke politikerne gå med på. I stedet gikk formannskapet i forrige uke inn for en rekke mindre tiltak som gir mindre gevinst.

Største kuttforslag fra formannskapet er en post som heter Uspesifisert utgiftsreduksjon som er på nesten 6,3 millioner kroner.

– Det er nærmest en umulighet å få budsjettet i balanse i 2017. Men man kan få det redusert hvis man da kjører en uspesifisert post. Det er at man ikke har noe konkret hvordan man skal få det ned. Det er selvfølgelig en målsetning å ta det ned, men konkret har man ikke tiltak for å ta den summen, sier ordføreren.

Budsjett for 2017 er også underkjent av Fylkesmannen.

Naturlig å vegre seg

Ordføreren skryter av administrasjonen for å ha gjort en jobb som kunne endre ståa. Men vedtaket i formannskapet endte med langt dårligere resultat.

– Noen av de tiltakene som kunne gitt god effekt rimelig fort ble erstattet av andre tiltak som ble foreslått. Det er jo selvsagt ikke helt heldig. Da har man ingen andre forsvarlige alternativer å ta ned driften på. Der er et lite gap der. Det må jeg innrømme.

Hvorfor er det sånn at dere vegrer dere mot å gjøre slike vedtak, selv om de kanskje er upopulære?

– Det er jo naturlig at man vegrer seg mot det. Men samtidig er man jo satt til å forvalte det på en god måte slik at man får tjenester på et godt, lovlig nivå.
Det er politisk vegring. Det er naturlige ting som kan slå inn på det.

Er dere feige, som politikere?

– Det er bestandig vanskelig å få til store tiltak som monner. Det er en stor jobb, det.

– Vi har ikke vegret oss

Filip Mikkelsen

Felleslistas Filip Mikkelsen hevder de ikke vegrer seg som politikere for å gjøre vedtak.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Opposisjonspolitiker Filip Mikkelsen (Felleslista) hevder han som politiker ikke vegrer seg mot å gjøre vedtak som kan oppfattes som upopulære.

– Vi vet jo selvsagt ikke, dersom våre budsjett har blitt vedtatt, om det har slått ut. Og vi har ikke vegret oss mot å foreslå grep som vi tror monner. Vi har i fem år nå foreslått alternative budsjett med begrunnelser. Det står vi for. Så har et flertall vedtatt budsjettet som de da må ta ansvar for. Men vi må jo uansett forholde oss til det vedtatte budsjettet.

Kommunestyret i Tysfjord skal behandle denne saken om forpliktende plan med nedskjæringsforslag på torsdag.