Hopp til innhold

Vold i nabolaget ikke interessant for samepolitikere

Samiske politikere droppet et seminar om vold i nære relasjoner. - Politikere forstår ikke hva som kommer frem på slike seminarer, sier Aslak Mikal Mienna, leder i foreninga Dievddut.

Dievdduts leder Aslak Mikal Mienna.
Foto: Lasse Sikku / NRK

Seminaret "Vold i nære relasjoner i Sameland" ble i helgen avviklet i Kautokeino.

Fra talerstolen på seminaret var det mange som savnet samiske politikere, lokale- og sametingspolitikere.

Stiller ikke opp

Foreningen Dievddut har satt fokus på slike temaer og de har kjennskap til at lokalpolitikere er fraværende, selv om de kunne lært mye på et seminar som denne i Kautokeino.

- Det er viktig å ikke gi opp, selv om man skulle ønske at politikere viser seg, for det er i slike sammenheng de har muligheter til å lære og se alvoret i slike saker, sier leder Aslak Mikal Mienna, som selv fulgte seminaret til Norgga Sarahkka.

En begynnelse

Nestleder Vera Eriksen i Norgga Sarahkka, er en av de som savnet flere samiske politikere, men føler at de likevel har en god begynnelse og at man får istand flere slike seminarer, også med politikere med.

-NSR-leder Silje Muotka var her og noen lokalpolitikere, men andres fravær har ikke på noen måte lagt noen demper på seminaret, legger Eriksen til.

Flere temaer

Seminaret i Kautokeino hadde lagt fokus på flere saker, bl.a. disse:

  • Voldens mange uttrykk
  • Hvordan kan Vold- og traumesenteret i Tromsø atbeide med temaer om vold i nære samiske strøk.
  • Vold i partforhold/familieforhold
  • Lavterskeltilbud for incestutsatte

 Regjeringen har i mange år hatt fokus på vold i nære relasjoner .

Korte nyheter