Hopp til innhold

Ønsker å bli gransket – Statsforvalteren sier nei

Kommunestyret i Kautokeino vil at Statsforvalteren gransker kommunens politikere. – Dette er en jobb for politiet, ikke oss, er svaret fra Statsforvalteren.

Noen av Kautokeinos kommunestyrerepresentanter under kommunestyremøtet 22.06.2022.

Ordfører Hans Isak Olsen (midt i bildet), Anders Bals (til venstre) og June Brita Eira (t.h) under kommunestyremøtet 22.06.2022.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Saken handler om en varselsak som kommunedirektøren, Kent Valio, har varslet om i kommunens årsrapport.

I varselet henviser direktøren til Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 2) c, d og e.

Kautokeinos kommunedirektør, Kent Valio.

Kent Valios varslingssak har blitt en betent sak i lokalsamfunnet.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Disse handler om korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsbruk og uforsvarlig arbeidsmiljø.

Dette varselet er sendt til kommunaldepartementet hvor varselet skal behandles.

Les også Toppsjef slår alarm om egen kommune: – Politikerne skal tjene samfunnet, ikke seg selv

Kent Valio, kommunedirektør i Kautokeino kommune

Statsforvalteren vil ikke granske

Flere av politikerne i Kautokeino som NRK har snakket med føler seg mistenkeliggjort siden ingen vet konkret hva eller hvem varselet handler om.

Kommunestyret i Kautokeino ber Statsforvalteren i Troms og Finnmark granske hvorvidt kommunens politikere har brukt rollen sin til å skaffe seg personlige goder og fordeler.

Bargiidbellodaga Inger Máret Bongo

Inger Marit Bongo (Ap) vil komme til bunns i saken, hun vil at innbyggerne får vite hva saken handler om.

Foto: Ronald Pulk / NRK

Varselet som er sendt kommunaldepartementet handler om én ansatt. Videre skriver kommunedirektøren i kommunens årsrapport om politikere som i verste fall er korrupte.

– Dette må vi finne ut av. Derfor må dette granskes av en ekstern part, sa Inger Marit Bongo (Ap) til NRK for en uke siden etter at enstemmig kommunestyret hadde vedtatt forslaget hennes.

Men Statsforvalteren skriver at dette er en jobb for politiet eller kommunens kontrollutvalg.

Kontrollutvalget må ta saken

Inger Marit Bongo tolker svaret fra Statsforvalteren slik at de er klare for å hjelpe kommunens kontrollutvalg. Denne setningen fra Statsforvalteren gir Bongo håp:

«Det naturlige kan ofte være at kommunens kontrollutvalg håndterer slike saker, og eventuelt henter inn ekstern kompetanse og bistand dersom det skulle være nødvendig.»

– Jeg tolker det slik at de vil hjelpe kontrollutvalget i saken. Nå må kommunens kontrollutvalg ta fatt på saken og starte gransking, sier Bongo i dag.

Går på tilliten løs

Bongo er klar på at kommunens innbyggere alltid skal kunne stole på politikerne sine. Men slik denne saken har blitt kan svekke tilliten.

Inger Marit Bongo

Inger Marit Bongo tror kontrollutvalget i samråd med Statsforvalteren kan nøste opp i saken.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Folk forventer å få informasjon i saken. Derfor må vi bare undersøke til vi har fått svar, sier Inger Marit Bongo (Ap).

Les også Ryktene florerer – ordføreren sier han vet ingenting

Kommunehuset i Kautokeino

– Vi tar saken

Nestleder i kontrollutvalget, Ole Klemet Anders Hætta, er klar for å starte gransking.

– Vi må vente på et formelt svar fra Statsforvalteren, men slik det ser ut nå så havner saken hos oss.

Utfordringen til utvalget er tilgang på informasjon i saken.

– Alle politikerne i kommunestyret sier at de ikke vet innholdet i varselsaken eller vet noe som helst om det kommunedirektøren skriver i årsrapporten. Hvordan skal dere granske denne saken?

– Kontrollutvalget er avhengig av å få utlevert informasjon, så vi vet hva vi skal granske, sier Hætta.

Ole Klemet Anders Hætta

Nestleder i kontrollutvalget er klar for å finne ut om politikerne i Kautokeino misbruker sin makt eller er korrupte.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Det er bare kommunedirektøren og varslingsgruppa i kommunen som kjenner innholdet i selve varselet.

NRK har sendt spørsmål til lederen for varslingsgruppa, der vi spør om de er villige til å gi informasjon til kontrollutvalget om det som handler om kommunens politikere.

Karin Hætta, leder for varslingsgruppa svarer.

– Vi har sendt noen spørsmål til Kommunal- og distriktsdepartementet, og vi gjør ingenting med saken før vi har fått svar på spørsmålene.

Konstituert rådmann i Kautokeino Karin Hætta foran et Áillohaš-maleri

Leder i kommunens varslingsgruppa, Karin Hætta, svarer ikke direkte på om de kommer til å utlevere informasjon til kontrollutvalget.

Foto: Åse Pulk/NRK

–Hva spør dere departementet?

– Vi mener vi i administrasjonen er inhabile til å granske siden kommunedirektøren har varslet. Det ønsker vi en vurdering av og at departementet tar stilling til vår vurdering.

Videre vil kommunen at departementet utnevner en settekommune hvis varselet skal granskes videre.

– Hvis det skal startes gransking spør vi departementet om de bør oppnevne en settekommune som foretar granskingen og utarbeider en rapport, skriver Karin Hætta i en e-post.

Kommunedirektøren har tatt sommerferie.

Korte nyheter

 • Bohte geahčadit dološ gahpiriid

  Siida sámemuseas čoakkáldagas Anáris leat 260 nissonolbmogahpira, muhto oasi dáid gahpiriin eai dieđe gos Sámis dat leat geavahuvvon.

  Moaddelogi gahpira dat leat masa musea sávvá álbmogis veahki oažžut dieđuid.

  Duorastaga ledje ge máŋgalogi olbmo boahtán Anárii geahčadit dieid dološ gahpiriid.

  Siidda sámemusea álbmotdoaimmajođiheaddji, Pia Nikula, muitala Yle Sápmái ahte olbmot ledje boahtán maid gitta Guovdageainnu ja Vuohču ráje.

  – Servvodagas lea dat diehtu ja dáidu, midjiide lea dehálaš jearrat álbmogis dakkár dieđuid mat mis eai leat, lohká Nikula.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum
 • Giitevaš giellakampánja ovddas

  Julevsápmelaš Emanuel René Sjo Paulsen sávvá ahte giellakampánja «Hele Nordland snakker samisk» movttidahttá eanet olbmuid hállat sámegiela.

  Son givssiduvvui olu mánnán ja son geahččalii čiegadit iežas sámevuođa.

  – Go ássen Trøndelágas de givssiduvvojin go ledjen sápmelaš. Dalle dieđusge geahččalin čiegadit iežan duogáža. Heahpanadden go ledjen sápmelaš, lohká son.

  – Easkka go fárrejin Ájluktii Nordlánddas buorránii dilli ja dusten fas hállagoahtit sámegiela, muitala son.

  Giellakampánja lea veahkehan su duostat geavahit giela eanet, ii ge son šat nu sakka bala dadjamis sániid boastut.

  22-jahkásaš Emanuel ávžžuha buohkaid geahččalit hállat sámegiela. Vaikko dáidá orrut váttis dadjat daid sámegielsániid, de son vásiha ahte ii dattetge leat nu váttis oahpahallat sámegiela go dan maid son álggos navddii.

  Hábmera suohkana girjerádjosa bargi, Bendik Osland Kalsnes, vásiha olbmuin stuorra beroštumi giellakampánjii.

  Olbmot sáhttet doppe earret eará viežžat nuvttá báiddiid maidda lea deaddiluvvon teaksta sámegillii.

  – Eanemus bivnnut leat báiddit main lea julevsámegiel teaksta, muitala son.

 • Brann i boligbygg i Tromsø – alle evakuert

  Det brenner i en bygning på Tromsøya i Tromsø, melder politiet på X.

  Bygget har flere boenheter.

  Klokken 12.10 skriver politiet at alle skal være evakuert fra bygget. Like etter oppyser de at brannen er slukket.

  Det er ikke meldt om personskader. Politiet starter etterforskning.

  Brann i Tromsø.
  Foto: Trygve Grønning / NRK