Vi trenger forkurs!

- Flere søkere, men ukvalifiserte. Det må vi gjøre noe med!

Diehtosiida

Tom kantine. Like tom blir undervisningslokalene for høstens planlagte lærerutdanningen.

Foto: Laura P Kotavuopio / NRK

De nedlagte planene om å starte et nytt kull med lærerutdanning i den Samiske høgskolen skaper engasjement. I en pressemelding fra Norske Samers Riksforbund, signert Silje Katrine Muotka heter det:

– Et tilstrekkelig antall samiske lærere er helt avgjørende for det samiske samfunnet og for fremtiden for samisk språk.

Dette er et ansvar som både staten som eier høgere utdanningsinstitusjoner og samiske videregående skoler må ta tak i sammen med Sametinget og kommunene, mener Muotka.

Ukvalifiserte søkere

Alt i alt var kun fire av totalt 22 søkere kvalifiserte for utdanningen. Interessen er altså der, og dette er noe Muotka vil ta fatt i.

– Man må vurdere å gi tilbud om forkurs for å sikre generell studiekompetanse, samisk språk og eventuell karakterforbedring for de av fagene det er satt karakterkrav til for opptak til lærerutdanning.

Tidligere har rektor ved den Samiske høgskolen uttalt at de har planer om å sette i gang rekrutteringstiltak. Pedersen var ikke tilgjengelig for kommentar da saken ble publisert.

Les også: Ingen samisk lærerstudie