Politiijat nammaduvvon balkašupmai

Kalallit Nunaata dahje ruonáeatnama politiijat leat evttohuvvon oažžut bálkášumi dánmárkku buoremus prošeavttas man ulbmil lea eastadit rihkkosáššiid. Lea prošeakta "gulahallan ovdalii ruovttustuimmiid" mii lea ožžon fuomášumi Danmarkkus. Prošeavtta ulbmil lea unnidit veahkaválddálašvuođa ruovttuin dainna lágiin ahte politiijat oahppaladdet ruovttuid main lea leamašan riidu, ja geahččalit neavvut nu bures go sáhttet. Boahtte vahku dat mearriduvvo gii oažžu bálkášumi. Dán dieđiha Kalallit Nunaata radio.