NRK Meny

Politiijat dálvedeahkaid birra

Politiijat ožžot olu gažaldagaid ahte goas beassá molsut deahkaid. Olbmot jurddašit olu golggotmánu 15 át beaivvi birra, goas lea lohpi vuodjigoahtit dálvedeahkaiguin. Politiijat čállet preassadieđáhusas ahte don sáhtát ieš mearridit ahte molssut go deahkaid ovdal golggotmánu 15at beaivvi, danne go dál lea leamaš borgadálki. Sii čállet maid ahte it sáhkkohala jus vuoját dálvedeahkaiguin dál juo.