NRK Meny
Normal

Politiet henlegger Sara-saken

Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Sara slipper tiltale. Han anmeldte seg selv til politiet i mars i år.

Johan Mikkel Sara

Tidligere sametingsrepresentant og visepresident Johan Mikkel Sara.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Saken ble henlagt mandag denne uken fordi det manglet nødvendig påtalebegjæring.

– Det betyr at Sametinget ikke har hatt interesse av å forfølge saken, sier politiadvokat Jens Bernhard Herstad ved Østfinnmark politidistrikt til NRK.

Anmeldte seg selv

Bakgrunnen er en reportasjeserie i NRK Sápmi sist vinter. Her ble det avdekket blant annet at den tidligere sametingsrepresentanten og visepresidenten hadde reist adskillig billigere til møter enn det han hadde oppgitt på sine reiseregninger.

1. mars i år avleverte Sara selv en skriftlig anmeldelse mot seg selv ved Sentrum politistasjon i Oslo.

Politiadvokat Herstad sier de har etterforsket saken på vanlig måte.

– Det som har kommet fram, er at han har reist slik det er angitt. Han har forklart at reiseregningene er skrevet i forhold til de reglene som gjelder for Sametinget, sier Herstad.

Fløy billig

Under etterforskingen er det kommet fram at Johan Mikkel Sara har fløyet billigere enn det som framgikk av reiseregningene. Årsaken til det var at han på det tidspunktet var ansatt i SAS, og fikk såkalte ID-billetter (sterkt rabatterte billetter).

På reiseregningene hadde Sara oppgitt å ha kjørt strekningen Oslo-Karasjok sju ganger i løpet av 2009.

NRK har i dag både ringt og skrevet sms til Johan Mikkel Sara.

– Jeg er ikke tilgjengelig for intervju, skriver han i en sms til NRK.

– Må snakke med politiet

Det var Sametinget som i februar anmodet Sara til å gå til politiet. Nå er sametingsdirektør Rune Fjellheim tilbakeholden med kommentarer.

Rune Fjellheim

Sametingsdirektør Rune Fjellheim.

Foto: Liv Inger Somby/Gáldu

– Jeg registrerer via NRK at saken er henlagt, men har ingen flere kommentarer før jeg har fått snakket med politiadvokaten, sier han.

Direktøren sier det er vanskelig å si noe mer før han har snakket med politiet.

– Sametinget har samarbeidet med politiet helt siden Sara anmeldte seg selv. Vi har gitt alle relevante dokumenter. Deretter har vi overlatt til politiet å vurdere hva som skal skje videre, sier Fjellheim til NRK.

Ville betale tilbake 30.000 kr

Etter at Sametinget hadde innledet dialog med Johan Mikkel Sara i slutten av februar i år, innrømmet han at han faktisk hadde «haiket» som SAS-ansatt nordover fra Oslo.

NRK har dokumentasjon på at Johan Mikkel Sara tilbød seg å tilbakebetale 30.000 kr til Sametinget.

Tilbudet ble avvist av Sametinget. I et dokument NRK har fått tilgang til, heter det blant annet:

«Et annet spørsmål som ville oppstå var også hvorvidt dette kun dreide seg om 2009 eller om det også kunne dreie seg om eldre forhold.»

I det samme dokumentet slås det tydelig fast at «Sametinget er av den oppfatning at Sara skal tilbakebetale for mye utbetalt reisegodtgjørelse».

Likevel tas det et klart forbehold:

«Sametinget er imidlertid i den situasjon at vi ikke sitter på noen konkret informasjon som kan si særlig mye om beløpets størrelse, og hvilke konkrete reiseregninger som må korrigeres. Derfor blir det nærmest umulig for Sametinget å fremme noe konkret tilbakebetalingskrav nå.»