Barn debuterer med narkotika

Barn helt ned til 12 årsalderen bruker narkotika i Karasjok. Politiet vil ha hjelp fra foreldre og publikum for å få bukt med problemet.

Robin Åsheim Lindberg

Innsatsleder og politiførstebetjent Robin Åsheim Lindberg er bekymret over at stadig yngre bruker narkotika. Han ber nå alle om å ta tak i dette samfunnsproblemet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Når barn ned til 12 årsalderen bruker narkotika er det svært bekymringsfullt, sier politiførstebetjent Robin Åsheim Lindberg.

Den siste uken har politiet hatt aksjoner i Karasjok. De har hatt åtte personer inne for bruk av narkotika. Fire av disse er under tyve år, og to av de igjen under 15. Den yngste er kun 13 år gammel.

Miljøet endrer seg. Yngre og yngre begynner med narkotika.

Ber om hjelp fra publikum

Politiet har intensivert kampen mot narkotika, og ber om hjelp fra publikum og foreldre. Dette er et problem som politet ikke kan håndtere alene. De ønsker informasjon fra venner og foreldre av ungdommene dersom de vet noe.

Lindberg ber foreldre være obs, og følge med på om barna deres oppfører seg som normalt.

– Foreldre er de som kjenner barna sine best. Dermed er det også de som fortest vil oppdage om det er forandring i for eksempel det sosiale mønsteret til barnet sitt.

Erfaringene til politet viser at de unge sier til foreldrene sine at de skal overnatte hos en venn eller kamerat, men der de i stedet bruker tiden på å eksperimentere med narkotika.

Enkel tilgang til narko

Narkotika blir vanligere og vanligere på fester, og det er ifølge Lindberg hverken spesielt dyrt eller vanskelig å få tak i.

– Dersom de vil ha tak i stoff, så er det ikke noe problem for dem å få tak i det, bekrefter politiførstebetjenten.

Narkostoffene som politiet har funnet i Karasjok er både hasj, amfetamin, GHB, og ecstacy. Lindberg påpeker at stoffer som GHB er ekstra farlige, siden man ikke vet hva de inneholder.

Frykter dødsfall

Debutalderen må ikke bli enda lavere, og politiet ønsker å få de unge fra å prøve rusmidlene. Deres største frykt er dødsfall i forbindelse med narkotikabruk.

– Det verste er om vi mister noen. Det er det vi frykter. Men vi må jobbe for at vi ikke har bruk, bruk henger sammen med andre problemer, som ny kriminalitet og psykisk helse.

– Politiet klarer ikke å vinne den kampen alene, her må andre trå til, avslutter Robin Åsheim Lindberg.Korte nyheter

 • Eanetlohku elrávdnjeárvalussii   

  Dál áigot ásahit doarjjaortnega olbmuide geat rahčet máksit divrras elrávdnjerehkegiid. Muhto eai dieđe vel makkár ortnet šaddá. Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat leat soahpan ovttas gávdnat čovdosa ja ovddidit iežaset árvalusa Stuoradiggái duorastaga. Lea dehálaš ortnet boahtá ávkin sidjiide geat eanemusat dárbbašit veahkki, lohká SG jođiheaddji Audun Lysbakken.

  Máŋga bellodaga leat jo dáhtton ráđđehusa álggahit doaibmabijuid, ja leat ovddidan árvalusaid, muhto dáidda ii leat vejolaš oažžut eanetlogu, go Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja SG leat ovttas ovddidan árvalusa.

  Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h. , Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken
  Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen
 • Romsa šaddamin sámi mohtagávpogin

  Dađistaga eanet sámi bivttashábmejeaddjit rahpet gávppi Romssa gávpogis. Gaskavahku rahppui kárášjohkalačča/romsalačča Kajsa Kvernmo gávpi. Sus lea áibbas ođđa bivttasčoakkáldat man dáiddár Britta Marakatt-Labba lea leamaš mielde hábmemin. Kvernmo lea Australiijas váldán hábmenoahpu. Doppe son vuittii bálkkašumi ovttas ovttasbargoguimmiinis, Kate Brook. Mánotbaji áigi kárášjohkalaš Anne Berit Anti rabai Abanti-gávppi Romssas. Ovddežis lea jo Rein Love Clothing fitondagas buvda gávpogis.

 • Geatnegahtton boahkkuheapmi

  EU riikkat fertejit dál geatnegahtton koronaboahkuheami loktet áššin. Dan celkkii EU-kommišuvnna presideanta Ursula von der Leyen ikte. Goalmmádas oassi EU ássiin eai leat vel boahkuhuvvon. Dán rádjai eai leat galle riikka háliidan ássiideaset bágget koronaboahkuid bijahit. Muhto dál lea Nuortariika mearridan guovvamánu vuosttas beaivvi rájes geatnegahttit olbmuid bijahit koronaboahkuid. Greika lea ges mearridan boahkuhit buohkaid, geat leat badjel 60 jagi boarrás. Maiddái Duiskka ođđa ráđđehus lea maid dál árvvoštallagoahtán dákkár mearrádusa.

  Virus Outbreak Belgium EU
  Foto: Francois Walschaerts / AP