Hopp til innhold

Overrasket over anken

Dmitry Berezhkovs advokat, Thomas Hansen, bekrefter at politiet har anket avgjørelsen om utleveringen av Dmitry Berezhkov.

Dmitry Berezhkov

Dmitry Berezhkov ble løslatt etter kjennelsen fra Nord-Troms tingrett, påtalemyndigheten har nå anket avgjørelsen.

Foto: RAIPON

– Jeg er overrasket over anken, fordi jeg synes tingretten har gått grundig inn i saken, sier advokat Thomas Hansen til NRK.

Dmitry Berezhkov er begjært utlevert av russiske myndigheter. Han ble derfor pågrepet av norsk politi på Tromsø flyplass, torsdag 13. juni. Påfølgende lørdag kom Nord-Troms tingrett med sin kjennelse, der de ikke fant grunnlag for utlevering, og han ble løslatt.

– Korrekt av tingretten

Nå har politiet anket tingrettens avgjørelse, og det er opp til Hålogaland lagmannsrett om saken skal opp i retten på nytt.

Troms politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Thomas Hansen

Berezhkovs advokat Thomas Hansen er overrasket over anken.

Foto: Advokatfirmaet Bakke

– Det vi mener er at tingretten har foretatt en korrekt bedømmelse av om vilkårene er tilstede, og vi mener jo at anken ikke bør føre frem for lagmannsretten.

Hansen forteller at Berezhkov har vært kjent med at det er mulighet for anke, og det ville jo også kunnet gått begge veier dersom beslutningen var anderledes.

– Han er selvfølgelig skuffet over at dem anker, og han håper selvfølgelig at lagmannsretten forkaster anken fra påtalemyndigheten.

Urfolksleder

Berezhkov var på vei hjem til Tromsø fra urfolkskonferansen i Alta, da politiet pågrep han. Arrestasjonen av Berezhkov skapte store reaksjoner i urfolksmiljøene. Det er også opprettet en underskriftskampanje mot utleveringen av han, så langt har 498 personer skrevet under.

Dmitry Berezhkov var tidligere visepresident i RAIPON, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, og han har tidligere uttalt at det er hans engasjement for urfolksrettigheter som har ført til at russiske myndigheter krever han utlevert.

Russiske myndigheter har begjært han utlevert på bakgrunn av økonomisk utroskap, har Sametingspresident Egil Olli tidligere bekreftet overfor NRK.

Trolig i lagmannsretten denne uka

Advokat, Thomas Hansen, vet foreløpig ikke når saken kommer opp i lagmannsretten, men han antar at det vil skje i løpet av denne uka.

– Det virker ikke som at man skal ha det trygt i Norge

Leder for NSR, Aili Keskitalo tar ikke lett på nyhetene om anken.

– Dette er ikke gode nyheter. Spesielt tenker jeg på Dmitrys familie.

Hun mener at politiets beslutning om å anke denne saken, er skremmende for alle som jobber med urfolksaker.

– Det virker ikke som at man skal ha det trygt i Norge, men stadig måtte leve med frykten om å bli sendt ut av landet.

Håper han får den hjelpen han trenger

– Jeg håper at han har den advokathjelpen han trenger for å håndtere saken videre, sier Sametingspresident Egil Olli.

Olli betrygger igjen om at en eventuell utlevering ikke kan skje raskere enn saksgangen er. Samtidig så tror han saken vil vekke like mye engasjement nå som sist.

Skal mobilisere på nytt


Keskitalo mener at det samme nettverket som mobiliserte sist gang, nå må mobilisere på nytt.

Hør advokat Thomas Hansen:

Korte nyheter

 • Arctic Frontiers-direktevrra: – Mii leat arktálaš earráneamis

  Otne rabai olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt jahkásaš konferánssa «Arctic Frontiers» Romssas.

  Dábálaččat lea Ruošša ja Ruošša ovddasteaddjit lunddolaš oassi konferánssas, muhto dán jagi illá leat Ruoššabeale ovddasteaddjit.

  Dát lei maid fáddá olgoriikaministtar Anniken Huitfeldt rahpansártnis.

  – Mii fertet doalahit muhtin lágan oktavuođa Ruoššan, vai unnidit riskka vearreipmárdusaide. Mii fertet leat rahpasat ja vuorddehahtti, logai olgoriikaministtar sártnistis.

  Maiddái Arctic Frontiers direktevrra, Anu Fredriksson, čujuhii Ruoššabeallái sártnistis.

  Konferánsa lea báiki gos juhkkojit dieđut, máhttu ja dutkan riikkaid gaskka arktálaš guovlluin.

  Muhto Ruošša haga váilo bealli dán mahttus, muitalii direktevrra.

  – Mii leat dál arktálaš earráneamis. Mii váillahit 50 proseantta dutkamis Arktálaš guovlluin ja 50 proseantta daid arktálaš guovlluin, son muitalii.

  Ovddasteaddjit Ruoššas eai lean bovdejuvvon konferánsii dán jagi.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Arctic Frontiers-direktør: – Vi er midt i en arktisk skilsmisse

  I dag åpnet utenriksminister Anniken Huitfeldt den årlige arktiske konferansen «Arctic Frontiers» i Tromsø.

  Vanligvis er Russland og russiske representanter en natulig del av programmet, men i år er det så vidt russisk deltakelse.

  Det var tema under åpningstalen til utenriksminister Anniken Huitfeldt.

  – Vi må opprettholde en viss grad av kontakt med Russland, for å minimere risikoen for misforståelser. Vi må være åpne og forutsigbare, sa utenriksministeren i talen.

  Også direktør for konferansen, Anu Fredriksson, påpekte mangelen av russisk deltakelse.

  Konferansen er en arena for møter og deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene i arktiske områder.

  Men uten Russland sier direktør for Arctic Frontiers at halvparten av den kunnskapen mangler.

  – Vi er midt i en arktisk skilsmisse. Vi mangler i år 50 prosent av vitenskapen om Arktis og 50 prosent av de arktiske område, sa hun i sin åpningstale, sa Anu Fredriksson.

  Representanter fra Russland er ikke invitert til konferansen i år.

  Anniken Huitfeldt åpnet Arctic Frontiers 2023.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK