Plastihka nuoskkida

Plastihkka mearas lea šaddan seamma stuorra áššin go dálkkádatnuppástuvvan. Dan dadjá dálkkádat- ja birasministtar Ola Elvestuen Fiskeribladet-áviisii. Plastihkka nuoskkida meara sakka ja dat nuoskkideapmi leavvá jođáneappot go mihkkege eara nuoskkidemiid. Danne ferte dálán juoidá dahkat, dadjá son.