Hopp til innhold

– Dette har vi ventet på lenge.

ARJEPLOG (NRK): Fem års arbeid er over for å få skriftspråket godkjent. Nå kan de puste lettet ut. – Det motiverer, og vekker stolthet, sier en småbarnsmor.

Pitesamisk ortografi godkjent

DOKUMENTET: Arbeidsgruppa kan vise fram dokumentet som forteller at den pitesamiske ortografien nå er endelig. Inger Fjällås, Bruce Morén-Duolljá, Peter Steggo og Ole Henrik Magga sammen med sekretær Ann Charliott Sjaggo (i midten).

Foto: Sander Andersen / NRK

– Å gi pitesamisk et skriftspråk er å anerkjenne språket. Gjennom det øker man stoltheten for språket, og vekker vilje for å lære det.

En stolt og smilende småbarnsmor, Gry Siversten, kan endelig konstatere at pitesamisk har fått skriftspråket sitt godkjent.

Det skjedde under en seremoni tirsdag ettermiddag i Arjeplog med arbeidsgruppen som har jobbet med å fastsette den pitesamiske ortografien.

Gry Sivertsen

ENDELIG: Gry Siversten gleder seg aller mest til å få lov til å ta morsmålet sitt i bruk på ordentlig.

Foto: Sander Andersen / NRK

Vájmogiella!

Etter flere års lang kamp kan man endelig ta pitesamisk offisielt i bruk.

En rørt styreleder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Lennart Ranberg, har vanskelig for å sette ord på følelsene når han endelig kan se tilbake på flere års kamp for å få dette gjennom.

– Bidumsámegiella, muv vájmogiella! Det er det enkleste man kan si om dagen i dag, sier Ranberg.

Ranberg ser nå mengder av muligheter for det pitesamiske språket, og er svært takknemlig for all støtte de har fått fra både norsk og svensk side.

– Jeg har sterk og stor tro på at vi nå kan gjøre språket sterkt og slagkraftig, sier Ranberg.

Lennart Ranberg og Ester Ranberg

HØYTIDSSTEMT: Lennart Ranberg sammen med sin mor Ester Ranberg under seremonien i Silvermuseet i går.

Foto: Sander Andersen / NRK

Et skriftspråk gir anerkjennelse

Pitesamisk er det femte samiske språket der Ole Henrik Magga har vært med på å jobbe frem ortografien. For Magga har det vært spennende og givende, og han vektlegger viktigheten av å ha et eget skriftspråk

– Jeg har jo tidligere vært inne på tanken om ett felles samisk skriftspråk. I dag er det mindre aktuelt, sier Magga.

– Uansett er det viktig å gi den følelsen at dette er mitt språk. Det får man ved å gi det et skriftspråk. Da revitaliseres språket, og det er dette som gir energi, glede og motivasjon til å jobbe med sitt eget språk, sier Magga.

"Stinn brakke" da pitesamisk skriftspråk ble anerkjent

STINN BRAKKE: Under den høytidelige seremonien da en milepæl for det pitesamiske språket nå er nådd.

Foto: Sander Andersen / NRK

Barna først

Gry Sivertsen gleder seg mest til at hennes barn omsider skal få bøker på pitesamisk.

– Jeg «måtte» lære meg nordsamisk, men det at mitt språk har fått en godkjent ortografi gir mulighet for mine barn å lære seg pitesamisk, og at vi med det får bøker til bruk i skolen.

Korte nyheter

 • Nordakalottfolket:s guovttis FeFo-stivrras

  Nordkalottfolket bellodagas leat dál guokte guđa lahtus Finnmárkoopmodaga (FeFo) stivrras.

  Da čielggai maŋŋá go Finnmárkku fylkkadiggi dán vahkus válljii áirasiidis FeFo-stivrii.

  Nubbi lahttu lea Geir E. Thrane.

  Ođđa stivrralahttu, Thomas Arild Mølmann (govas gurut bealde), lohká iežaset áigut geavahit válddiset ollašuhttit bellodaga politihka nu olu go vejolaččat.

  Dásseárvu čearddaid gaskkas lea Nordkalottfolket vuođđoárvu.

  Les på norsk

  Thomas Arild Mølmann og Geir E. Thrane i Nordkalottfolket
  Foto: Nordkalottfolket
 • Gratis samisk barnehage: Et nytt barnehagetilbud etablert

  Etter at Sametinget innførte gratis samisk barnehage, har et nytt samisk barnehagetilbud blitt etablert i Brekken i Røros kommune.

  Det forteller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) til NRK.

  – Det er vi veldig fornøyd med, sier han.

  Det betyr at 13 barnehager har signert samarbeidsavtale om gratis samiskspråklig barnehageordning, og samtlige har søkt om utviklingsmidler og refusjon av foreldrebetalinger, forklarer Mikkelsen. Regjeringen tilbyr gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms. Hos Sametinget kan samiske barnehager over hele landet søke om støtte for å kunne tilby gratis barnehage eller barnehagetiilbud.

  – Sametinget vil med Gratis samiskspråklig barnehageordning nettopp styrke samiskspråklighet i samiske barnehager og sikre at samiske barn for samiskspråklig barnehagetilbud, sier Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Nuvttá sámi mánáidgárddit: Ođđa fálaldat ásahuvvon

  Maŋŋá go Sámediggi fállagođii nuvttá sámi mánáidgárddi, de lea okta ođđa sámi mánáidgárdefálaldat ásahuvvon Brekkenii Rosse suohkanii.

  Dan muitala sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) NRKii.

  – Dainna leat mii hui duhtavačča, dadjá son.

  Dat mearkkaša ahte 13 mánáidgárddi leat vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa fállat nuvttá sámegielat mánáidgárdesajiid, ja maid ohcan ovddidanruđa ja ruovttuluotta oažžut váhnenmávssu, čilge Mikkelsen. Ráđđehus fállá Finnmárkui ja Davvi-Romsii nuvttá mánáidgárdesajiid. Sámedikkis fas sáhttet mánáidgárddit miehtá Norgga ohcat doarjaga vai besset fállat nuvttá mánáidgárdesajiid.

  – Nuvttá sámegielat mánáidgárdesajiin háliida Sámediggi nannet sámegiela sámi mánáidgárddiin ja sihkkarastit ahte sámi mánát ožžot sámegielat mánáidgárdefálaldaga.

  Mikkel Eskil Mikkelsen, NSR
  Foto: Vaino Rensberg