Piera Mosebakken

Piera Mosebakken er 14. kandidat på Kristelig Folkepartis liste i valgkrets 2.

Han er født 15. april 1953. Bosatt i Karasjok.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Piera Mosebakken

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

161 562

0

45 269

2007

182 755

0

52 375

Roller

Oppført som styremedlem i Karasjok Kirkeforening, etablert i 1951. Styreleder er Berit Ellen N. Varsi.