Per Somby

Per Pettersen Somby er 12. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 2.

Han er født 29. september 1944. Bosatt i Lakselv i Porsanger. Han er øyelege.

I kommunen var 672 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Per Pettersen Somby

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

617 884

3 536 330

176 852

2007

880 433

0

360 465

Roller

Somby står oppført som styremedlem i Finnmark Legeforening. Foreningen ledes av Tor Øystein Seierstad. Han er også styremedlem i Samisk Legeforening som ledes av Siriann Gulsrud.

Han er innehaver av enkeltmannsforetaket Kontaktlinse Senteret som ble etablert i 1995.

Somby står oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Lakselv Gullsmedforretning Somby som ble etablert i 1989. Han er også innehaver av Lakselv Optik V/Per Somby Ub, etablert i 1995. Han er innehaver av enkeltmannsforetaket Per Somby Eiendom. Likeledes er han innehaver av Privat Praksis Per Pettersen Somby.

Somby er styreleder i selskapet Lakselv Optikk AS som ble etablert i 1992. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 4.050.000 kr, mens årsresultatet før skatt var 240.000 kr.

Per Somby er daglig leder og styreleder i Øyesenter AS som ble etablert i 1989. Driftsinntektene i 2007 var på 3.026.000 kr, mens resultat før skatt var 830.000 kr.

Han er også eier og styremedlem i Medisinsk Senter AS i Karasjok som ble etablert i 1995. Eier er også Egil Josefsen Utsi. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 474.000 kr, mens resultat før skatt ble 182.000 kr.

Somby er daglig leder og styreleder i Ps Holding AS. Selskapet hadde et resultat før skatt på 424.000 kr i 2007. Selskapet er største eier (100 %) av Lakselv Optikk AS.