Hopp til innhold

Tar advokathjelp: – Plutselig sto bare anleggsmaskinene utenfor huset mitt

Reineier Per Lars Kitti (75) mener han ikke ble informert da kommunen bestemte å bygge et boligfelt rundt huset hans. Boligfeltet har skapt utfordringer for å drive med rein.

Per Lars Kitti

SPERRET INNE: Per Lars Kitti føler seg innesperret av boliger og veier. – Utfordrende klima gjør absolutt ikke ting lettere, sier han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hva er det som skjer nå? Dere kommer hit med lastebiler og maskiner? Anleggsarbeiderne svarte med å spørre meg om jeg ikke visste at de skulle bygge her. De forklarte at nå begynner de.

Slik beskriver Kitti sitt første møte med anleggsarbeiderne i 1981.

Det skulle bygges nye boliger like ved huset hans i skogen.

Han var sjokkert.

Per Lars Kitti og Åse Merethe Påve Johansen

STØTTESPILLER: Per Lars Kitti er veldig glad for å ha sin guddatter Åse Merete Påve Johansen som hjelp og støtte i livet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Inntil da hadde Kitti bodd alene i Nedre Soppsvingen på Kvaløya i Tromsø siden huset ble bygget 1959.

– Da var det enklere å drive med reindrift med huset som base, forklarer Kitti.

Les også Urban rein har blitt et problem. Nå vil reineierne sette en stopper for boligbygging

Byreinen i Tromsø

Samler penger til advokat

Kittis guddatter Åse Merete Påve Johansen er en av hans viktigste støttespillere.

Hun har sammen med Stine Benedicte Sveen etablert en Spleis for å samle penger til advokat til Kitti.

Åse Merethe Påve Johansen

SAMLER PENGER: Åse Merete Påve Johansen har startet en innsamlingsaksjon til støtte for Per Kitti.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Til nå har de samlet inn mer enn 113.000 kroner. Pengene vil bli brukt til å dekke advokatutgifter og saksomkostninger.

Det er Anett Beatrix Osnes Fause i Elden Advokatfirma som har fått oppdraget.

– Hun skal sikre Per sine rettigheter, rett og slett. Se på hva han har tapt, hva har han krav på og hva kan man gjøre videre, forklarer Påve Johansen.

Forsvarsadvokat Anett Beatrix Osnes Fause.

KITTIS ADVOKAT: Anett Beatrix Osnes Fause i Elden Advokatfirma skal undersøke Per Lars Kittis rettigheter og eventuelle økonomiske krav han måtte ha.

Foto: Aurora Berg / NRK

– Han har opplevd diskriminering som same hele sitt liv, og gjentatte maktovergrep fra offentlige myndigheter. Han har blitt fratatt eiendom og rettigheter, skriver Johansen og Sveen i forklaringen til spleisen.

Les også Her banker reinsdyrene på døra for å komme seg unna varmen

Rein

– Innestengt og reinavføring

Etter at de første nabohusene ble bygget har det blitt bygd stadig flere boliger i boligfeltet.

Reineieren forklarer at tilgangen til beiteområdene på Kvaløya har blitt mer og mer innskrenket på grunn av dette.

– De siste vintrene har været skapt ekstrautfordringer. Det har snødd. Så har det regnet. Det har ført til at det nederste laget av jorda er dekket av is. Beitene har låst seg. Reinen har ikke lenger tilgang til maten sin. Derfor har jeg måttet fôre reinen ved huset, forklarer Kitti.

Per Lars Kitti

HARDE TIDER: Per Lars Kitti sier at det ikke er lett å drive med reindrift fra et boligfelt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reinen er blitt til sjenanse og irritasjon for flere av naboene. Spesielt reinens avføring er et problem.

– Reinen er et stort dyr og det kommer utrolig mye avføring på et veldig konsentrert område, forklarer Otto Fredrikson. Han er leder i Nedre Soppsvingen Vel.

Otto Fredrikson

REINPROBLEM: Leder Otto Fredrikson i Nedre Soppsvingen Vel sier at Per Lars Kitti ikke er et problem for nabolaget. – Problemet er reinen og dens avføring, forklarer han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Statsforvalteren i Troms og Finnmark var 8. mai på befaring i Soppsvingen.

I et brev gjøres Kitti oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt.

Øyvind Ravna

INGEN HJEMMEL: Professor Øyvind Ravna mener at Statsforvalteren ikke kan nekte Per Kitti å fôre rein i sin egen tomt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at Statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

– Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna.

Mot kommunen

Påve Johansen mener at dette egentlig ikke er kamp mellom Per Kitti og naboene hans.

Da tenker jeg at det har ikke noe med hans naboer å gjøre. Det har med måten Tromsø kommune har håndtert det at Kvaløya er et reinbeiteområde, og det å forene byfolk og samer, forklarer hun.

Ande Somby

INNRØMME FEIL: Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ande Somby, mener Tromsø kommune bør innrømme feil de har gjort i behandlingen av Per Kitti.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ande Somby, er enig.

– Kommunen har ikke vært sitt ansvar bevisst. Derfor burde kommunen erkjenne at det er de som har gjort en feil. Per Kitti har ikke gjort noe feil. Per Kitti har bare bodd i sitt eget hjem, noe han til daglig har gjort. Da er det kommunen som må finne en minnelig løsning, mener Somby.

Gunnar Wilhelmsen

PRØVD Å HJELPE: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sier at kommunen ikke har klart å finne et alternativt bosted for Per Kitti.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Gunnar Wilhelmsen sier at i hans tid som ordfører har de gjort det de kan for Kitti.

I hvert fall etter at jeg kom på rådhuset så har vi gjort det som står i vår makt. Vi har prøvd mange forskjellige ting. Hva som har skjedd før min tid, må de andre svare på, sier Wilhelmsen.

Ordføreren lovte før kommunevalget 2023 å finne en løsning på Per Kittis situasjon.

– Vi har prøvd å finne en ny bolig til Kitti. Vi har bedt meglere om å finne bolig til Kitti, men vi har ikke lyktes med det, forklarer Wilhelmsen.

– Dette var nok bare valgflesk, mener Per Lars Kitti.

Korte nyheter