Per Andersen Bæhr

Per Andersen Bæhr er toppkandidat på Johttisápmelaččaid listu (Flyttsamelista) i valgkrets 2.

Per A. Bæhr
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 28. januar 1944. Reineier. Midtre sone. Bosatt i Kautokeino.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Per Andersen Bæhr

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

268 233

1 200 374

89 842

2007

275 453

1 068 244

89 947

Roller

Innehaver av enkeltmannsforetak, etablert i 1995.

Styremedlem i Finnmarkseiendommen, etablert i 2005. Styreleder Harald Larsen. Daglig leder Jon Aarseth Meløy. Driftsinntekter i 2007: 40.348.000 kr, resultat før skatt: 10.630.000 kr.

SE OGSÅ: Maktbasen

Sivilstand
Gift med Berit Andersdatter Turi Bæhr

Barn
Anne Berit født 1971

Yrkesbakgrunn
Reineier

Verv
2006- Medlem i styret for Finnmarkseiendommen
2003- Varamedlem i fylkestinget i Finnmark for Høyre
1997-00 Leder i styringsgruppen ved distriktsinndelingsprosjektet for Vest-finnmark
1995-99 Varaordfører, Kautokeino kommune
1991- Formannskapsmedlem, Kautokeino kommune
1989-97 Leder i Kautokeino flyttsamelag
1986-96 Medlem i Kautokeino menighetsråd
1984-87 Leder i teknisk styre, Kautokeino kommune
1980- Kommunestyremedlem, Kautokeino kommune
1980-84 Leder i distriksstyret for Spálca

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, gruppeleder Flyttsamelista/Samer bosatt i Sør-Norge
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Tilskuddsstyret, medlem i Nærings- og kulturkomiteen, gruppeleder for Flyttsamelista/Høyre
1997-01 Sametingsrepresentant; nestleder i Samisk næringsråd

Språk
Samisk