Pentha blir reindriftsdirektør

Sunna Marie Pentha blir reindriftsdirektør i den nye ledergruppa for fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms og Finnmark. Pentha har hovedfag i økologi fra Universitetet i Tromsø, og har arbeidet med reindrift i snart 20 år. Pentha har vært lærer på Samisk høgskole, utviklingspilot ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og er i dag seniorrådgiver i seksjon reindrift i Landbruks- og matdepartementet.