Pengedryss til kvensk språk og kultur

Regjeringen støtter fire kvenske språk- og kulturprosjekter med nærmere en halv million kroner.

Penger

Regjeringen bevilger nesten en halv million til kvenske prosjekter.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Kainun instituttu - Kvensk institutt får 100.000 kroner for å samle en felles kvensk grammatikk, noe som gjenstår for at språknormeringsarbeidet som kvensk språkråd og kvensk språkting har gjort, skal kunne tas i bruk.

I tillegg får instituttet 50.000 kroner til et eget musikkprosjekt i Lakselv for ungdom som ønsker å synge på minoritetsspråk. Også forlaget ČálliidLágadus får 50.000 kroner til å utgi juleheftet «Kapteinens jul» på kvensk.

– Dette er prosjekter som både er med på å synliggjøre kvensk språk, og som baner vei for videre utvikling av språket, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Halti kvenkultursenter i Nordreisa har fått 250.000 kr til avslutningen av det treårige prosjektet ”Dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Troms og holdningsskapende arbeid/revitalisering av kvensk språk og kultur i Nord-Troms". Departementet ga også støtte til dette prosjektet i 2009 og 2010.

I tillegg til disse midlene får den kvenske avisa Ruijan Kaiku også i år 400.000 kroner til drift over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Det gis også 600.000 kroner over en annen budsjettpost til drift av språksenteret i Storfjord kommune. Språksenteret drives som et fireårig prosjekt og målet er å innføre full trespråklighet i kommunen med kvensk/finsk, samisk og norsk, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Korte nyheter

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK
 • Biibbaljorgaleaddjái Gonagasa ánsu

  Bearjadaga geigejuvvo Britti Rajalai Gonagasa ánsumedállja su áŋgiris sámegiel biibbaljorgaleami ovddas. Son bargagođii prošeavttain 1980-logu loahpageahčen ja lea bargan jorgaleaddjin dan rájes gitta dassái go Ođđa Testamenta almmuhuvvui 2019:s.

  Britt Rajala
  Foto: Johan Mathis Gaup / Bibelselskapet