NRK Meny
Normal

Pengedryss til kvensk språk og kultur

Regjeringen støtter fire kvenske språk- og kulturprosjekter med nærmere en halv million kroner.

Penger

Regjeringen bevilger nesten en halv million til kvenske prosjekter.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Kainun instituttu - Kvensk institutt får 100.000 kroner for å samle en felles kvensk grammatikk, noe som gjenstår for at språknormeringsarbeidet som kvensk språkråd og kvensk språkting har gjort, skal kunne tas i bruk.

I tillegg får instituttet 50.000 kroner til et eget musikkprosjekt i Lakselv for ungdom som ønsker å synge på minoritetsspråk. Også forlaget ČálliidLágadus får 50.000 kroner til å utgi juleheftet «Kapteinens jul» på kvensk.

– Dette er prosjekter som både er med på å synliggjøre kvensk språk, og som baner vei for videre utvikling av språket, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Halti kvenkultursenter i Nordreisa har fått 250.000 kr til avslutningen av det treårige prosjektet ”Dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Troms og holdningsskapende arbeid/revitalisering av kvensk språk og kultur i Nord-Troms". Departementet ga også støtte til dette prosjektet i 2009 og 2010.

I tillegg til disse midlene får den kvenske avisa Ruijan Kaiku også i år 400.000 kroner til drift over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Det gis også 600.000 kroner over en annen budsjettpost til drift av språksenteret i Storfjord kommune. Språksenteret drives som et fireårig prosjekt og målet er å innføre full trespråklighet i kommunen med kvensk/finsk, samisk og norsk, heter det i en pressemelding fra regjeringen.