NRK Meny
Normal

Styrker språkrøkt i tjukkeste Sápmi

Sametingsrådet vil styrke det samiske språket også i de områder hvor samisk i dag er majoritetsspråk. Derfor får Kautokeino kommune til sammen 500 000 kroner for å arrangere språkleirer for barn.

samisk språkkursmateriell

Sametingsrådet mener det er viktig at samisk bevares som et levende språk i framtiden.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– I Kautokeino er det mange barn som har samisk som førstespråk, men det er likevel et behov for å styrke og videreutvikle deres språk, sier sametingsrådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Sametinget har forventinger til at dette vil bidra til positiv språkrøkt for barn og unge i Kautokeino.

– Språkkunnskaper må vedlikeholdes

Rådmann i Kautokeino, Mikkel Ailu Gaup, er svært glad for at Sametinget har sett behovet for at også i områder der samisk snakkes daglig må det arbeides målrettet for å sikre at samisk fortsatt blir brukt av kommende generasjoner.

– Det samiske språket er på vikende front i hele samfunnet, og også i Kautokeino ser vi at det er viktig å styrke barnas språk, og videreutvikle språkkunskapene til barn og unge i kommunen, sier Gaup.

Sametingsrådet mener at gode språkkunnskaper blant barn og unge i de samiske kjernområdene er viktig også for styrkingen av språket til samiske barn som ikke bor i områder der samisk snakkes daglig.

App og spill

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Sametingsrådet har tildelt støtte til 42 språkprosjekter rundt omkring i landet. Det var kommet inn søknader for litt over 17,2 millioner kroner. Rådet har i år prioritert penger til utvikling, oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk.

- For å øke bruken av samisk språk så er det viktig at samisk også gjøres tilgjengelig i den digitale verden og derfor har vi valgt å gi støtte til utvikling av samiskspråklige spill for barn og unge, sier Jåma.

En samiskspråklig reiseplanlegger ”Neste Avgang Sápmi” blir nå også laget med støtte fra Sametinget. Både reiseplanleggeren og spillene er verktøy som kan brukes i hverdagen, og som kan lastes gratis ned til smarttelefoner og nettbrett.