Penger til Samisk hus i Tromsø

Troms fylkeskommune bevilger 500.000 kroner til å utrede etablering av et samisk hus i Tromsø.

Cecilie Myrseth

- Det er viktig å få på plass et samisk hus i Tromsø, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Utredninga skal ta for seg mulig innhold for et samisk hus, hvordan dette kan driftes og hvordan en etablering skal finansieres.

– Samisk hus viktig

Sametinget og Sparebankens kulturnæringsstiftelse har allerede støttet arbeidet med 300.000 kroner hver.

– Vi gjør dette for å komme i gang, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap), til iTromsø.

Hun sier det er viktig å få på plass et samisk hus i Tromsø fordi byen har en stor samisk befolkning.

Ikke bare for samene

– Det har ikke bare vært enkle år når det gjelder å diskutere samiske saker i Tromsø, men samiske spørsmål er viktig, ikke bare i Tromsø, men i hele landsdelen. Det er fint å kunne bidra til å legge til rette for dette som et samlingspunkt i landsdelen, sier Myrseth.

Myrseth understreker at huset ikke kun skal være et samlingsted for den samiske befolkningen, men også et samlingssted for kultur og utvikling generelt.