Hopp til innhold

Penger til Samisk hus i Tromsø

Troms fylkeskommune bevilger 500.000 kroner til å utrede etablering av et samisk hus i Tromsø.

Cecilie Myrseth

- Det er viktig å få på plass et samisk hus i Tromsø, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Utredninga skal ta for seg mulig innhold for et samisk hus, hvordan dette kan driftes og hvordan en etablering skal finansieres.

– Samisk hus viktig

Sametinget og Sparebankens kulturnæringsstiftelse har allerede støttet arbeidet med 300.000 kroner hver.

– Vi gjør dette for å komme i gang, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap), til iTromsø.

Hun sier det er viktig å få på plass et samisk hus i Tromsø fordi byen har en stor samisk befolkning.

Ikke bare for samene

– Det har ikke bare vært enkle år når det gjelder å diskutere samiske saker i Tromsø, men samiske spørsmål er viktig, ikke bare i Tromsø, men i hele landsdelen. Det er fint å kunne bidra til å legge til rette for dette som et samlingspunkt i landsdelen, sier Myrseth.

Myrseth understreker at huset ikke kun skal være et samlingsted for den samiske befolkningen, men også et samlingssted for kultur og utvikling generelt.

Korte nyheter

 • Fástadoavtterortnet hedjonan

  Fástadoavtterortnet lea sákka hedjonan maŋemuš jagiid. Diimmá álbmotdoavtterbálvalusa raporta čájeha ahte ollu gieldda ássiin Norggas ii leat fásta doavttir.

  Fástadoavtterortnega ollislaš kapasitehta lea unnon go lea váttis oažžut doaktáriid bargat fásta doavttirin. Dat muitala ahte dilli lea duođalaš, lohká dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog. Dán jagi njukčamánu logut čájehit ahte birrasiid beannot čuohteduhát olbmos ii leat fásta doavttir.

  Fastlege Dragan Zerajic i Steinkjer
  Foto: Solvår Flatås / NRK
 • Øyfjellet rettssaken kan utsettes

  Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland har krevd at rettssaken mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt bør utsettes. De mener det har vært altfor kort tid til forberedelser. Det er ikke advoktatene til Jillen-Njaarke enige i. Rettssaken skal etter planen starte på mandag i Helgeland tingrett i Mosjøen.

  Loga sámegillii

  Jillen-Njaarke reineiere
  Foto: NRK
 • Parlamentarihkkárkonferánsa Suoma sámedikkis

  Suoma beale Sámediggi lágida otne guđat sámeparlamentarihkkár konferánssa Sajosis Anáris, Suomas. Konferánssa temán leat dálkkádatnuppástus, maŋimuš áiggiid sámiid vuoigatvuođaid ovdáneapmi sihke sámiid oktasaš, davviriikkalaš linnjemat sámiid kulturárbbi ja árbevirolaš dieđu hálddašeamis, ávkkástallamis ja suodjalandárbbuin ja -vugiin.

  Samisk Parlamentarisk Råd ved den 13. arktiske parlamentarikerkonferansen
  Foto: Sametinget