Penger til kortfilm om overgrep

Det er Norsk filminstitutt som har besluttet å gi regissøren Marja Bål Nango fra Skibotn i Troms pengestøtten på en million. Støtten går til produksjonen av Nangos kortfilm, «Njuokčamat – Tungene». Tildelingen begrunnes med at filmhandlingen er en «(...) sterkt visuell og utforskende filmfortelling som tar for seg en tabubelagt tematikk om overgrep mot kvinner i det samiske miljøet». Dette melder Rushprint.no.