Pedersen til Mæland om samiske læremidler: – Forventer at regjeringen stiller med pengene

ARENDAL/OSLO (NRK): Helga Pedersen (Ap) gikk rett i strupen på og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). – Problemet løses ikke ved hjelp av penger alene, svarer Mæland.

Det er duket for valgdebatt med spennende samiske temaer under Arendalsuken.

SE HELE VALGDEBATTEN: Med spennende samiske temaer under Arendalsuken.

Det var under debatten om retten til å bli møtt på samisk i samiskspråklige kommuner at Pedersen hadde sett seg lei av å vente.

De to førstnevnte og sametingsråd Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund) møtte til debatt om læremidler og deres økonomi. Det var her Pedersen kom med et lite stikk mot kommunal- og moderniseringsministeren.

Pedersen, som stilte som sentral representant for Ap under debatten, var enig i at mye positivt hadde skjedd de siste 30 årene. Det den tidligere nestlederen i Ap reagerte på var at regjeringen ikke hadde bevilget mer penger til opplæring i samisk.

– De samiske kommunene har i dag store kostnader knyttet opp mot tospråklighet som ikke blir kompensert. Det koster mer å være en samisk kommune enn å være en vanlig norsk kommune, sier Pedersen.

– Jobben må gjøres i kommunen

Mæland på sin side viste raskt til at bevilgningen til samiske formål innen utdanning hadde økt. Det samme gjaldt for kommuner i samiskspråklige områder.

Høyre-politikeren etterlyser nå prioriteringer fra kommuner.

– Vi skal gjøre det som statlig myndighet, men jobben må gjøres i kommunen. De driver barnehagene og skolene. Vi i regjeringen skal tilrettelegge. Det er ikke bare snakk om penger, sier Mæland.

320 stipendaktuelle lærere

Regjeringen har ansvaret for å bevilge pengene. Sametinget har på sin side igjen ansvaret for at pengene blir fordelt og at det settes ut i kraft.

Pengene fra regjeringen går blant annet til stipend for lærer- og barnehagelærere. Ifølge sametingsråd Muotka er det over 220 lærerutdannede og 100 barnehagelærere som har fått et slikt stipend siden 2013.

– Utfordringen består i kommunesektoren ved at man har et lite antall elever og mangler kompetanse lokalt, sier Muotka.

Kommunene står med ansvaret

Før Pedersen, Mæland og Muotka var i ilden, var det kommunepolitikerne som fikk skinne. De både fortalte og diskuterte hvordan hver av kommunene jobbet med å fremme samisk i deres hjemkommuner.

I denne debatten stilte Johan Vasara (Ap) som er avtroppende ordfører i Kautokeino kommune, Lars Filip Paulsen (H) som er kommunestyrerepresentant i Tysfjord kommune og Jens Ingvald Olsen (R) som er kommunerepresentant Tromsø kommune.

Det er flere eksempler på brudd i opplæringsloven, og det er barn som ikke får den samiskundervisningen de har krav på. Dette ansvaret faller på skoleeierne, altså kommunene.

– Manglende kunnskap i kommunen

Gjør kommunene for lite for å sikre samisk undervisning?

– Det er vanskelig for en kommune å løse dette alene. Det handler om høyere utdanning og rekruttering. Der må vi ha de nasjonale myndighetene tungt med, sier Johan Vasara (Ap).

– Tenker man lokalt må kommunene selv ta et større ansvar. Det har vært tilfeller der Sametinget og andre klager på samiske kommuner, at de ikke etterlever forpliktelsene. Det er ofte en manglende kunnskap i kommunen, sier Lars Filip Paulsen (H).