Pedersen lea molson oainnustis

Ovddeš guolástusministtar Helga Pedersen ii suovašii šat turisttaid doalvut guliid olggos riikkas. Dalle go lei guolástusministtarin 2009:s, de logai son ahte turistaguolásteapmi lea boahtteáigi. Dál lea Pedersen Vuotnaguolásteaddjilávdegotti jođiheaddjin, ja oaivvilda ahte turistaguolásteapmi lea mannan dego badjel bávtte. Dan čállá Fikseribladet.