NRK Meny
Normal

Pasientjournaler på avveie. Ingen aner hvor de har tatt veien.

Legejournalene, som ble borte på veien mellom to legekontor i kommunen kan ingen redegjøre for. Det reagerer Fylkeslegen på, som ber kommunen utbedre svakheter i rutinene.

Legekontor. Illustrasjonsfoto.

Legekontor. Illustrasjonsfoto.

Foto: Camilla Næss / NRK

Rutinene for å ettersende journaler mellom legekontor i samme kommune er ikke gode nok. Det fastslår Fylkeslegen etter at de har mottatt en klage på pasientjournaler som er kommet på avveie i Tysfjord.

Legekontoret det gjelder stiller seg helt uforstående til hvordan journaler er blitt borte, og legekontoret er heller ikke kjent med hvem som egentlig tok med seg dokumentene fra legekontoret.

– Taushetsplikten innebærer ikke bare plikt til å tie, men også en plikt til til aktivt å sørge for at andre ikke får adgang til taushetsbelagte opplysninger, fastslår Fylkeslegen i Nordland i et brev til Tysfjord kommune.

Ingen kan forklare

Tysfjord kommune er innklaget til Fylkeslegen for å ha rotet bort journaler som skulle sendes til en annen kommune. Verken legekontoret eller kommunelegen har noe forklaring på hvordan dette kan skje, eller hvor journalene har tatt veien.

Fylkeslegen minner om at forsvarlig håndtering og oppbevaring av pasientopplysninger er en forutsetning for å etterleve den lovbestemte taushetsplikten.

Fylkeslegen ser imidlertid ikke noe galt i at journalene tas med fra et legekontor til et annet. Og om legen tar journaler med seg i en veske, tilsier ikke det forhold om at journaltransporten utgjør en risiko for urettmessig tilgang for uvedkommende. Men Fylkeslegen gir refs til kommunen for manglende rutiner.

– Kommunens system for journaloversendelse kan av den grunn ikke anses for å være tilstrekkelig sikkert når hendelser som dette kan inntreffe.

Ingen aning

Kommuneoverlege i Tysfjord, Fred Andersen, kan ikke redegjøre for disse journalene det er snakk om i dette tilfellet.

– Jeg kan ikke eksakt si hvor de er blitt av. De rutinene vi har praktisert i årevis består i at pasientjournaler skal sendes i posten rekommandert. Det kan ikke sendes på mail eller på annen måte.

Andersen forklarer at legejournaler i alle år blir tatt med over fjorden av legen som har vært på jobb på Drag på dagtid, og at det er postansvarlig på legekontoret i Kjøpsvik som sørger for at den rekommanderte sendingen blir postlagt.

.

Kommuneoverlege Tysfjord Fred Andersen kan ikke redegjøre for bortkomne pasientjournaler.
Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Andersen innrømmer at i dette tilfellet er det et problem. Men han kan dokumentere at journalene er tatt ut av kontoret på Drag, lagt i en lukket konvolutt og levert til én av legene som var på jobb da, og som reiste til Kjøpsvik.

– Hvilken lege dette dreier seg om vet vi ikke. Når dette kommer opp i ettertid er det vanskelig å si med sikkerhet om denne journalen er levert til sekretæren. Så vidt vi vet er den ikke levert til sekretærene i Kjøpsvik.
Dette er et manuelt og praktisk system som har fungert i alle år. Men det er en viss mulighet at journalene ikke er levert fra legen til Kjøpsvik legekontor. Og de er ikke lagt igjen på rådhuset, garanterer kommuneoverlegen.

Men det er ikke slik at uautoriserte har fått innsyn i disse journalene?

– Nei, overhode ikke. Selvfølgelig ikke.