NRK Meny
Normal

Tvinges til snøscooter-taxi og leietransport

Skal du på hytta, må du bestille snøscooter-taxi. Også materialer og annet utstyr som skal fraktes, må skje med leietransport.

Transport med snøscotter
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

I forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag pålegges kommunene til å opprette leiekjøring med snøscooter.

- Dette gjelder særlig kommuner med høy snøskutertetthet der det er liten vilje til å etablere leiekjøringsordning og til å benytte leiekjøring, heter det i merknadene til lovforslaget som Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendt ut i dag.

Mindre ulovlig kjøring

Direktoratet viser til at det kan bli færre scootere og mindre ulovlig kjøring dersom det etableres leietransport.

- En velfungerende leiekjøringsordning vil føre til mindre snøskuterkjøring totalt sett. Samtidig vil kommunen få et redusert antall søknader om tillatelse til transport, da leiekjører har direkte tillatelse til kjøring til de formål nevnt i § 16, skriver DN i merknadene.

Hyttetur

Det som kan betegnes som snøscooter-taxi eller leiekjøring, skal opprettes av kommunene. Dette skal skje ved utarbeiding av kommunal motorferdselsplan.

DN mener leietransport skal skje i forbindelse med hytteturer, transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging av hytte og transport av ved fra hogstplass.

I Lierne i Trøndelag raser hytteierne mot forslaget.

 

- Dette forslaget reduserer ikke motorferdselen i naturen. Om en leiekjører må kjører varer fram og tilbake for alle hytteierne så blir det ikke noe mindre snøskuterkjøring av det, sier hytteeier Alf Robert Arvassli.

Færre trenger scooter

- Ved å henvise til leiekjører begrenses motorferdsel i utmark ved at færre vil ha behov for å skaffe seg egen snøskuter. Samtidig vil flere leiekjøringsoppdrag medføre økt inntekt for leiekjører, og dermed gjøre det mer attraktivt å inneha leiekjøringsløyve, skriver DN i merknadene.

For Finnmark og Nord-Troms skal det fortsatt være særskilte ordninger. Her tillates fortsatt egne scooterløyper.

Forslaget om leietransport gjelder imidlertid også for Finnmark.