Pål Hansen

Pål Hansen er 6. kandidat på lista til Høyre i valgkrets 7.

Han er født 20. oktober 1952. Offiser. Bosatt i Nordkisa i Ullensaker kommune.

I kommunen var 20 personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

I Ullensaker blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Pål Hansen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

421 360

0

170 508

2007

457 180

0

192 605

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Pål Hansens Fritidsboligutleie. Etablert i 2004.