Hopp til innhold

Salget av oppblåsbare båter går til værs

– Dette er vel Nord-Norges svar på hengekøyer, sier nyfrelst packraft-elsker.

To personer ute på packrafttur med en isbre i bakgrunnen

PACKRAFTTUR: Turene med de oppblåsbare båtene har blitt mer populært.

Foto: Tomasz Furmanek / Privat

– Man får se naturen fra et helt annet perspektiv.

Det sier Trond-Ari Søreng til NRK. Ringebu-mannen har nylig flyttet til Karasjok og sier fremkomstmiddelet har åpnet opp for nye naturopplevelser.

Trond-Ari Søreng på padletur i packraft

FLOTTE TURER: Trond-Ari Søreng har allerede fått mange fine naturopplevelser etter at han gikk til innkjøp av en packraft. Her fra elven Kárášjohka i Finnmark.

Foto: Privat

Packrafter kan beskrives som kajakklignende båter som blåses opp på land og som kan brukes i alt fra sjøen, røffe elvestryk til rolige vann. De kjennetegnes ved at de er breiere enn kajakker.

Hengekøyer har blitt omtalt som en av tiårets trender. Kanskje kan de populære packraftene ta over tittelen etter at interessen for friluftsliv har økt grunnet koronautbruddet.

Søreng har allerede rukket å bli packraftfrelst, kun etter noen få turer.

Tilgjengeligheten trekkes frem som en av de store fordelene.

Der man tidligere så utfordringer i å krysse elver og vann, ser man nå veier. I stedet for å gå omveier rundt vann, padler man rett over.

Packrafter ved elvekanten i Langedalen i Sogn

STABILE: Packrafter kjennetegnes ved at de er litt breiere enn kajakker og er oppblåsbare.

Foto: Magnus Olsen / Privat

Doblet salget

Men Søreng er langt fra den eneste som har blitt padlefrelst.

Packraft Norge, en av Norges ledende leverandører, har nærmest opplevd en eksplosjon av interesse. De har doblet salget sammenlignet med fjorårets periode.

I 2020 er det blitt solgt omkring 4000 packrafter i Norge. I samme periode i 2019 var det solgt rundt 2000 packrafter, anslår Magnus Olsen, salgs- og markedsansvarlig hos Packraft Norge.

Totalt finnes det rundt 15.000 packrafter spredt over landet.

– Det er en ganske eksplosiv vekst, spesielt på det sentrale Østlandet og i Troms og Finnmark, sier Olsen.

XXL, Nordens største sportskjede, melder også om økende interesse fra kunder.

Hvis man sammenligner packrafter med hengekøyer, har salget vært mer eksplosivt for køyene. Fra koronanedstengningen i mars og til over påske, var det solgt mer enn 2000 hengekøyer hos forhandleren Fjellsport.no.

Hengekøyesalget hittil i år har tidoblet seg sammenlignet med hele 2019.

Magnus Olsen i rød packraft ned på vei elvestryk ved Langedalen i Sogn

UTE PÅ TUR: Elvestrykene kan være ekstra nervepirrende, selv i packrafter. Her er Magnus Olsen på vei ned et elvestryk.

Foto: Ørjan Opperud / Privat

Tilgjengelighet

Om packrafter klarer å hamle opp med populariteten til hengekøyen er vanskelig å si, men potensialet er absolutt der, mener Olsen.

– Folk er mye mer på norgesferie i år og foreldre tar med barna for å gjøre noe gøy som også er lavterskel, sier Olsen om fremkomstmiddelet.

Hund i gul packraft

TILGJENGELIGHET: Packraftene er ofte veldig lette og mer stabile. Man kan også få med sine firbeinte venner i båten.

Foto: Charlotte Mollan Bremset / Privat

De fleste packraftene veier mellom to og fire kilo. På packraften kan man også feste fast sekken og bære båten enkelt på land. Ute på tur kan de pakkes ned til en sovepose.

Packraftene passer til personer i nesten alle aldre, mener Olsen. Den skiller seg fra kajakker og kanoer ved at de er mer stabile når de ligger i vannet. Den er også enkel å manøvrere.

– Absolutt alle kan bruke packrafts, oppsummerer Olsen.

Packraft i røffe elvestryk

RØFT ELVESTRYK: Packraftene kan brukes nesten over alt, fra stille vann til tøffe elvestryk.

Foto: Tomasz Furmanek / Privat

– Større utfordringer

Søreng, som er en av de fire tusen som har gått til nyinnkjøp av packrafts, ser ikke bort fra at det blir mange flere turer med nyinvesteringen.

Enn så lenge har det gått i rolige elver og vann, nå ser han frem til større utfordringer med stryk og røffere elveleier.

– Jeg har ingen erfaring fra å padle i kajakk tidligere. Det å komme i gang med packrafts gikk fort og jeg ser frem til flere turer med større utfordringer, sier Søreng.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen