Hopp til innhold

På pengejakt til samisk kulturarv

Mens Sametinget mener at tilbakeføring av samiske gjenstander vanskelig kan gjennomføres uten statlig pengestøtte, er Kulturdepartementet lunken i sitt svar.

Aili Keskitalo, Henrik Olsen og Torhild Widvey

På møtet fredag med daværende kulturminister Torhild Widey foreslo sametingspresident Aili Keskistalo og sametingsråd Henrik Olsen foreslo en ny finansieringsplan for gjennomføring av prosjektet som skal tilbakeføre samisk kulturarv til Sápmi.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selv om avgått kulturminister Torhild Widvey ikke kommer med noen løfter, så tror hun likevel at staten også kommer til å bidra med noe.

Samiske gjenstander på Norsk Folkemuseum

Her er bare noen av de 4000 samiske gjenstander som er arkivert på Norsk Folkemuseum.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Men det er jo også mye penger som overføres til Sametinget på kulturbudsjettet, sa statsråden da hun fredag hadde konsultasjonsmøte med sametingsråd Henrik Olsen og sametingspresident Aili Keskitalo.

Widvey viser til at Sametinget i neste års statsbudsjett har fått over 80 millioner kroner til kulturtiltak.

– Så Sametinget må også være villig til å prioritere Bååstede prosjektet, mener Widvey.

Mangler 37 millioner kroner

Prosjektet Bååstede betyr «tilbake» på sørsamisk og er navnet på et prosjekt som går på å tilbakeføre samisk kulturarv til deres opprinnelsessteder.

På Norsk folkemuseum finnes det nemlig over 4000 samiske gjenstander, halvparten av disse skal tilbakeføre til Sápmi.

Men ingen av de seks museene som Sametinget forvalter, har kapasitet til å ta imot gjenstandene . Det er nødvendig med en opprusting, noe som vil koste minst 37 millioner kroner.

– Staten må ta ansvaret

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at de ikke har muligheter til å fullfinansiere prosjektet innenfor de rammer som Sametinget har.

– Og det er slett ikke slik at Sametinget ikke prioriterer Bååstede prosjektet. Men staten må ta hovedansvaret, sier Keskitalo.

Sametinget har siden tilbakeføringsprosjektet ble undertegnet i 2012, årlig bevilget én million kroner til å registrere og klargjøre aktuelle gjenstander.

Foreslår ny finansieringsplan

Sametinget har hittil sett for seg at tilbakeføringen kan skje samtidig til de seks museene som Sametinget forvalter.

På møtet med eks-statsråd Thorhild Widvey foreslo sametingsrådet å gjennomføre prosjektet i bolker fordelt på åtte millioner kroner per bolk. Den skrittvise tilbakeføringen kan forhåpentligvis gjøre det lettere å få penger fra staten

– Dersom departementet går med på dette, kan det første skrittet tas allerede i inneværende valgperiode, forklarer Aili Keskitalo.

Positiv, men ingen pengeløfte

Det er Varanger samiske museum i Nesseby, Østsamisk museum i Neiden og Árran i Tysfjord som i så fall vil være prioritert.

Selv om eks-statsråden var positiv til den nye opptrappingsplanen, kunne hun likevel ikke love noe på vegne av departementet.

– Det vil vi ta stilling til når søknaden kommer, svarte Widvey like etter møtet.

Korte nyheter

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

 • Område i Nordreisa i Troms evakueres

  Politiet har besluttet å evakuere et område i Nordreisa i Troms.

  Området består av sju hus med totalt 18 beboere.

  – Det har gått flere skred i Kildalen. Det er ikke meldt om skredtatt bebyggelse eller personer. Politimester har besluttet evakuering av et nærmere definert område, etter faglig råd fra NGI. Befolkningsvarsling pågår. Kommunehuset på Storslett er mottak av evakuerte, skriver politiet på Twitter.