Hopp til innhold

På pengejakt til samisk kulturarv

Mens Sametinget mener at tilbakeføring av samiske gjenstander vanskelig kan gjennomføres uten statlig pengestøtte, er Kulturdepartementet lunken i sitt svar.

Aili Keskitalo, Henrik Olsen og Torhild Widvey

På møtet fredag med daværende kulturminister Torhild Widey foreslo sametingspresident Aili Keskistalo og sametingsråd Henrik Olsen foreslo en ny finansieringsplan for gjennomføring av prosjektet som skal tilbakeføre samisk kulturarv til Sápmi.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selv om avgått kulturminister Torhild Widvey ikke kommer med noen løfter, så tror hun likevel at staten også kommer til å bidra med noe.

Samiske gjenstander på Norsk Folkemuseum

Her er bare noen av de 4000 samiske gjenstander som er arkivert på Norsk Folkemuseum.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Men det er jo også mye penger som overføres til Sametinget på kulturbudsjettet, sa statsråden da hun fredag hadde konsultasjonsmøte med sametingsråd Henrik Olsen og sametingspresident Aili Keskitalo.

Widvey viser til at Sametinget i neste års statsbudsjett har fått over 80 millioner kroner til kulturtiltak.

– Så Sametinget må også være villig til å prioritere Bååstede prosjektet, mener Widvey.

Mangler 37 millioner kroner

Prosjektet Bååstede betyr «tilbake» på sørsamisk og er navnet på et prosjekt som går på å tilbakeføre samisk kulturarv til deres opprinnelsessteder.

På Norsk folkemuseum finnes det nemlig over 4000 samiske gjenstander, halvparten av disse skal tilbakeføre til Sápmi.

Men ingen av de seks museene som Sametinget forvalter, har kapasitet til å ta imot gjenstandene . Det er nødvendig med en opprusting, noe som vil koste minst 37 millioner kroner.

– Staten må ta ansvaret

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at de ikke har muligheter til å fullfinansiere prosjektet innenfor de rammer som Sametinget har.

– Og det er slett ikke slik at Sametinget ikke prioriterer Bååstede prosjektet. Men staten må ta hovedansvaret, sier Keskitalo.

Sametinget har siden tilbakeføringsprosjektet ble undertegnet i 2012, årlig bevilget én million kroner til å registrere og klargjøre aktuelle gjenstander.

Foreslår ny finansieringsplan

Sametinget har hittil sett for seg at tilbakeføringen kan skje samtidig til de seks museene som Sametinget forvalter.

På møtet med eks-statsråd Thorhild Widvey foreslo sametingsrådet å gjennomføre prosjektet i bolker fordelt på åtte millioner kroner per bolk. Den skrittvise tilbakeføringen kan forhåpentligvis gjøre det lettere å få penger fra staten

– Dersom departementet går med på dette, kan det første skrittet tas allerede i inneværende valgperiode, forklarer Aili Keskitalo.

Positiv, men ingen pengeløfte

Det er Varanger samiske museum i Nesseby, Østsamisk museum i Neiden og Árran i Tysfjord som i så fall vil være prioritert.

Selv om eks-statsråden var positiv til den nye opptrappingsplanen, kunne hun likevel ikke love noe på vegne av departementet.

– Det vil vi ta stilling til når søknaden kommer, svarte Widvey like etter møtet.

Korte nyheter

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK
 • – Allet čierut min duššiid dihte

  Sámediggepresideanttas Silje Karine Muotkas leat stuora vuordámušat Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportii, mii almmuhuvvo duorastaga diibmu 12.00 Stuoradikki neahttasiidduide.

  Muotka geardduha Terese Olli Sara sániid «Allet čierut min duššiid dihte» go muitala iežas vuordámušaid raportii. Muotka ovdanbuvttii Olli Sara dajahusa juo iežas ođđabeairuohta sártnis.

  -Dat bohtet sihkkarit olu gatnjalat gáhččat, dadjá Muotka.

  Muhto son váruha čieruhit sápmelaččaid duššiid dihte.

  – Jus ii leat makkárge doaibma mii dikšu dáid háviid, de leat dát hávit ain rabas. Mii eat nákce dalle soabadit, dadjá Muotka.

  Sámediggepresideantta sávvá goitge soabadit.

  – Dat lea vejolaš soabadit, muhto mun balan go dás lea sáhka guhkes áiggi dáruiduhttinpolitihkas, mii lea stuora oassin min historjjás. Nu ahte soabadeapmi lea dat stuora gažaldatmearka dás, loahpa son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M. P. Pulk / Sámediggi/ Sametinget
 • Røde Kors fikk varsel fra Lotteritilsynet

  Finnmark Røde Kors brukte lang tid på å sende inn rapportskjema etter et lotteri som foreningen arrangerte i oktober, i fjor.

  Lotteri – og stiftelsestilsynet varslet Finnmark Røde Kors tidligere i mai, om at tilsynet ville trekke tilbake retten til å arrangere lotterier, hvis foreningen ikke sendte inn rapporten innen 30 mai.

  I dag bekrefter tilsynet at Røde Kors har holdt fristen, og dermed faller varselet bort.

  Røde Kors logo på skulder
  Foto: Martin Torstveit / NRK