NRK Meny
Normal

På full fart ut av Robek-lista

I 2011 hadde Karasjok kommune 22 millioner i underskudd og ble rett etter det plassert på Robek-lista. Nå er underskuddet nedbetalt.

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune

Karasjok kommune har nedbetalt underskuddet og er dermed på vei ut av Robek-lista.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skriver Finnmark Dagblad i dagens papiravis.

For under fire år siden så det mørkt ut økonomisk for Karasjok kommune. Nå kan ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp) smile hele veien til kommunekassa.

I 2011 var underskuddet på 22 millioner kroner , og kommunen havnet etter hvert på den omtalte Robek-lista (Register om betinget godkjenning og kontroll).

Anne Toril Eriksen Balto

Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto kan fornøyd konstatere at kommunen har snudd underskudd til overskudd. Det foreløpige regnskapet for 2014 viser 13,8 millioner kroner i overskudd.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– I 2012 foretok vi en ståstedsanalyse som viste at vi med den utviklingen som vi hadde, ville ha 92 millioner kroner i underskudd ved utgangen av 2015, sier Balto til Finnmark Dagblad.

Gjorde grep

– Derfor gjorde vi noen grep og har fått en mer bevisst holdning til økonomistyring ved å endre på økonomi- og finansreglementet, og vi har blitt mer bevisste på lovpålagte og ikke pålagte oppgaver. Det foreløpige regnskapet for 2014 viser at vi har betalt ned underskuddet som vi har hatt, og i tillegg har vi 13,8 millioner kroner i overskudd i 2014 i det foreløpige regnskapet som er sendt til revisjonen, sier ordføreren som lister opp følgende momenter som blant annet har bidratt:

  • Politiske godtgjørelser, inklusive ordførers, er redusert med nærmere en million kroner.
  • Flere årsverk i administrasjonen er redusert.
  • Overkapasitet i barnehagene gjorde at man la ned en barnehage.
  • Lavere elevtall har ført til at man har tilpasset driften i skolen.
  • Flere kommunale bygg som har stått tomme og som har vært store utgiftsposter, er solgt, som for eksempel Forsvarets stasjon og Grensen skole.

Kritisk

Men omstillinger fører ofte med seg uro i organisasjonen og kritiske ansatte.

– Ja, en omstilling bringer alltid uro og usikkerhet, men alternativet hadde vært at vi hadde havnet med 90 millioner kroner i underskudd ved utgangen av dette året, sier Balto.

At kommunen har fått orden på økonomien, vises på det foreløpige kommunebarometeret.

– Karasjok kommune har klatret 16. plasser når det gjelder økonomi, og totalt sett for alle kategoriene, så har vi også klatret, sier ordfører i Karasjok kommune, Anne Toril Eriksen Balto.