Hopp til innhold

På barrikadene for mapuchene

Tidligere Alta-aksjonist, Tore Bongo, støtter sultestreikende indianere, som er dømt til lange fengselstraffer i Chile.

Tore Bongo deltar i demonstrasjon utenfor den chilenske ambassade i Oslo.

Tore Bongo deltar i demonstrasjon utenfor den chilenske ambassade i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Fredag deltok Bongo i en demonstrasjon utenfor den chilenske ambassade i Oslo for å vise sin motstand til chilenske myndigheters behandling av mapuchene, chiles urfolk.

Fire mapucheledere har fått fengselstraffer fra 8 til 14 år, blant annet fordi myndighetene mener de er skyldige grovt ran, og fordi de har demonstrert mot vannkraftutbygginger, gruvedrift og andre inngrep på deres territorier.

LES OGSÅ: Ga opp utbygging hos mapuchene

– Parallell til Alta-kampen

Tore Bongo ja Rávdna Anti

Tore Bongo fotografert i Alta i forbindelse med protestene mot utbyggingen av Alta Kautokeino vassdraget

Foto: Helge Sunde

Tore Bongo var styremedlem i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget fra 1978 til 1982. Han har fulgt med på situasjonen for mapuchene i Chile, som de siste årene har opplevd mange store inngrep i deres tradisjonelle landområder. Blant annet er flere stor elver blitt utbygd og flere andre vannkraftverk er under planlegging.

Bongo mener mapuchenes rettighetskamp minner mye om kampen om Alta-Kautokeino vassdraget.

– Kampen om Alta-Kautokeino vassdraget på 70 og -80 tallet var viktig for samene, derfor burde de kunne assosiere seg med det mapuchene kjemper for i Chile i dag, sier Bongo.

85 dager med sultestreik

De fire fengslede mapuche-lederne har sultestreiket i over 85 dager. Alle fire er nå forflyttet til sykehus.

Dommene mot de fire er delvis basert på gamle antiterrorlover fra Pinochet diktaturets tid, og myndighetene brukte hemmelige vitner under rettssaken. Mapuchene hadde anket dommene til høyesterett, med krav om å få rettferdige rettssaker.

Sist fredag kom beskjeden om at dommen reduseres fra 25 til 14 år for den av de fire som hadde fått lengst straff, og fra 20 til 8 år for de tre andre. Påstanden om attentat er frafalt, men myndighetene opprettholder påstanden om at de er skyldige i grovt ran.

Kravet om å få ny rettsbehandling er avvist av høyesterett. Mapuchene vil fortsette med sultestreiken til sakene deres blir behandlet på nytt i det chilenske rettssapparatet.

Etterlyser samisk solidaritet

Demonstrasjon utenfor den chilenske ambassade i Oslo.

Mellom 15 og 20 personer deltok fredag i demonstrasjonen utenfor Chiles ambassade i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det er nå ukentlig støttedemonstrasjoner for mapuchene utenfor Chiles ambassader i hele Europa. Også i Oslo vil demonstrasjonene fortsette til chilenske myndigheter går med på deres krav.

Så langt er det få samer som har deltatt i disse aksjonene og Tore Bongo synes at flere samer i Oslo burde vise sin solidaritet med mapuchene.

For meg er det helt naturlig å støtte andre urfolk som kjemper for sine rettigheter og som utsettes for urettferdighet og overgrep, slik mapuchene i Chile nå oppleverm sier Bongo.

– Dette er en sak som langt flere samer også burde stille opp for, og jeg synes det er svært synd at ikke flere har engasjert seg i mapuchenes kamp, sier han.

Bongo er også rystet over hvordan mapuchene blir behandlet i et land som kaller seg en demokratisk stat.

Som far, så sønn

Tore Bongo sammen med sin sønn, Aslak Storaker.

Tore Bongo sammen med sin sønn, Aslak Storaker.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Med seg til demonstrasjonen hadde Bongo sin sønn, Aslak Storaker. I likhet med sin far mener han det er viktig at også samene engasjerer seg og viser sin støtte til mapuchene.

Jeg synes rett og slett det er rart at ikke flere samer i Oslo kommer for å vise at de bryr seg når andre urfolk i verden utsettes for overgrep, sier Storaker.

Det var omlag 15 personer som deltok i demonstrasjonen sist fredag, men selv om de ikke var flere tror Storaker at chilenske myndigheter nok kjenner presset fra hele verden i denne saken.

– Det gir forhåpentligvis et signal til chilenske myndigheter at de blir fulgt med på i så fjerne avkroker som Scandinavia, og selv om det ikke er en massiv markering så viser det at folk bryr seg, til og med så langt vekke, sier Storaker.

Han mener at også norske myndigheter burde legge press på Chile i denne saken, og kreve at Chile respekterer urfolks rettigheter og menneskerettigheter.

Glad for samisk støtte

Maria Esperidion.

Maria Esperidion.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Maria Esperidion, som har ledet støtteaksjonen "Mapuchenes venner" i Oslo, er svært glad for at en tidligere samisk aksjonist fra Alta-kampen nå stiller opp for chiles urfolk.

Det betyr veldig mye for oss som urfolk å vite at andre urfolk bryr seg om de urfordringene som vi sliter med i Chile, sier Esperidion.

– Dette er også en enorm moralsk støtte til mapuchene som sultestreiker i Chile, legger hun til.

Støttegruppen "Mapuchenes venner" vil fortsette å arrangere demonstrasjoner utenfor den chilenske ambassade i Oslo, helt til mapuchene får innfridd kravet om rettferdige rettssaker. Esperidion håper at også flere samer i Oslo vil bli med på noen av disse demonstrasjonene.

Mikkel Gaup

Leder i Oslo Sameforening, Mikkel Gaup.

Foto: Ann Irene Buljo / NRK

Leder i Oslo sameforening, Mikkel Gaup, visste ikke om demonstrasjonene utenfor den chilenske ambassade, og han hadde heller ikke hørt om de sultestreikende mapuchene.

Gaup påpeker at han selvfølgelig også mener det er viktig å vise sin solidaritet med andre urfolk.

I og med at han for tiden er på jobb på Vestlandet er han usikker på hvor vidt medlemmer fra hans forening kommer til å engasjere seg i mapuchenes sak videre, men han kommer til å diskutere dette med sine medlemmer når han er tilbake i Oslo igjen.

Chiles ambassade i Oslo sier i en kort kommentar til NRK Sápmi at Chile er et demokratisk land som respekterer menneskerettigheter. De påpeker også at de fire sultestreikende mapuchene har fått rettferdig rettsbehandling.

Korte nyheter

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.

 • Russland vil innføre rubler i Kherson

  De russiske okkupasjonsmyndighetene i ukrainske Kherson vil innføre rubler som valuta i regionen.

  Fra 1. januar vil ikke lenger den ukrainske valutaen hryvnja bli godkjent, kunngjorde den Moskva-innsatte guvernøren Vladimir Saldo i en video på Telegram tirsdag.

  Han viste til hryvnjaens nedgang på grunn av Ukrainas økonomiske problemer som grunn for avgjørelsen, og sa at valutaen er i ferd med å «bli til papir».

  I Kherson er regionhovedstaden med samme navn og flere andre landsbyer igjen under ukrainsk kontroll. Mesteparten av regionen blir imidlertid stadig kontrollert av russiske styrker.

  Valutaavgjørelsen, som første ble kunngjort i oktober, er et ledd i Russlands forsøkte annektering av regionen.

  Ukrainske hryvnja har mistet rundt 50 prosent av verdien mot dollaren siden krigen brøt ut. Rubelen har vært offisiell valuta i regionene Luhansk og Donetsk, som også er blitt erklært annektert, i en stund allerede. (NTB)