Øytun mangler elever

Folkehøgskolen Øytun i Alta sliter med å fylle plassene. Rektor Helge Ludvigsen sier til Altaposten at skolen mangler 15-16 elever, og at slik det ser ut nå, vil i overkant av 70 elever begynne på skolen til høsten. Trass i stor økning i elevtallene på folkehøgskolene rundt om i landet, har ikke Øytun folkehøgskole klart å fylle opp elevplassene foran høstens skolestart.