Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) soahpan oktasašbarggus

  Norgga Sámediggi ja Romssa valáštallansearvi (TIL) leaba čállán vuollái ovttasbargošiehtadusa otne. Valáštallansearvi almmuhii otne maiddái, ahte searvvi spábbačiekčanarena namma oažžu sámi nama Romssa Arena. - Sii leat ilus dál go TIL gállá bálgá ja čalmmustahttá sihke sámegiela ja kultuvra alla dásis. Oktasašbargoguoibmin sávvetge sii ahte besset lea mielde čalmmustahttimin sámegiela spábbačiekčanarenas buori ja árvosaš vuogi mielde, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Underskriving av samarbeidsavtale
  Foto: Tina Gjøvik / TIL
 • Alfheim spábbačiekčanšillju oažžu sámi nama

  Romssa spábbačiekčanšillju Afheim stadion rievdada namman Romssa Arena. – Sii háliidit sámegiela čalmmustahttit. Historjjálaš dáhpáhus go lea vuosttas geardi go spábbačiekčanšillju namma rievdaduvvo sámi namman, dadjá Romssa valáštallanlihttu beaivválaš jođiheaddji Øyvind Alapnes.

  Ruhtadili geažil searvi mearridii vuovdit spábbačiekčanšillju nama. – Mannán gease mii mearrideimmet vuovdit nama. Mii barggaimet guvttiin málliin. Nuppi málles lei sáhka vuovdit nama gávpeaktevrii. Nuppis gis vuovdit beaktilis ja suvdilis áigumušaide, dadjá Alapnes.

  Energiijakonsearna Troms kraft lea dál oastán nama vuoigatvuođaid viđa jahkái 12.5 miljon ruvdnui.

  Ii galgga dušše sámi namma spábbačiekčanšiljus. Valáštallansearvi fállagoahtá maiddái sámi biebmu ja sámegiella gullo maiddái dárogiela lassin čiekčamiid áigge.

 • Háliidit rievdadit lága vai ii leat nu álki "váldit" eatnamiid

  Fovsen-ášši oktavuođas lea alla konfliktadássi. Ja dál evttohuvvoge, ahte lága galggašii rievdadit vai garvit dákkárii dáhpáhuvvamis šat.

  Bieggafámu ja boazodoalu gaskasaš sierraoaivilvuođat Fovsenis vuođđuduvvet 1959 bággolonistanláhkii. Dát láhka addá vuoigatvuođa váldit ja geavahit eatnamiid maid earát eaiggáduššet, namalassii bággolotnut eatnamiid.

  – Dien áigge ii lean Norggas makkárge olmmošvuoigatvuođaláhka fámus, eaige lean mearridan čuovvut riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođasoahpamušaidge, dadjá UiT riektedieđaprofessor Øyvind Ravna. Son jođiha láhkalávdegotti, mii evttoha rievdadit dán lága go oaivvildit ahte dat ii heive dálá áigái.

  Dálá lága mielde sáhttá huksejeaddji geavahišgoahtit eatnamiid ovdalgo lea čielggas mo dat váikkuha daidda geaidda dat guoská.

  – Fovsen-duopmu lea čájehan ahte dát ii leat dušše unohas ja divrras stáhtii, muhto maiddái čuohcá Norgga beaggimii riektestáhtan, dadjá Ravna.

  Sámediggi lea árvvoštallan láhkarievdadusa evttohusa, ja dál loahpalaččat árvvoštallet dan ovttasráđiid Eana- ja biebmodepartemeanttain, ráđđehusain ja Stuorradikkiin.