Øvre reintall midlertidig godkjent

Landbruks- og matdepartementet har godkjent reindriftsstyrets bestemmelse om øvre reintall for fem distrikt i vest-Finnmark, selv om reintallet fortsatt er for høyt.

Illustrasjonsfoto. Reinflokk
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Vedtaket er midlertidig og satt for to år.

– Vi er i utgangspunktet noe bekymret for vi ser at disse vedtakene neppe vil bidra til at vi når målet om bærekraftig reindrift for de distriktene, sier ekspedisjonssjef Leif Forsell ved Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Fortsatt for høyt reintall

Leif Forsell
Foto: Mette Ballovara / NRK

I april godkjente reindriftsstyret på nytt øvre reintall for fem distrikt i vest-Finnmark. Dette ble gjort etter at LMD først overprøvde vedtaket som reindriftsstyret hadde gjort.

Nå har departementet på nytt sett på vedtaket og godkjent reintallet, selv om de mener at det fortsatt er for høyt.

– Vi ser også at det kan være fornuftig slik reindriftsstyret har foreslått, å gå inn for en noe mer gradvis tilpasning, sier Forsell.

Om to år skal skal man vurdere om distriktene har klart å redusere reinflokkene.

To års prøvetid

Hvis produksjonen og vekta på kalvene ikke har økt i løpet av to år, så vil departementet vurdere saken på nytt.

– Det er flere muligheter etter to år. Hvis det ser bedre ut med at vekt og produksjon er bedret, så vil det være en indikator på at disse reintallene er bærekraftige. En annen ytterlighet er hvis man ikke har sett noen forbedring, og det vil peke i den retning at reintallet fortsatt er for høyt, sier Leif Forsell vel LMD.

Distriktene som har fått godkjent øvre reintall er distrikt 19 Sállan/Sørøy, d-27 Joahkonjarga, d-33 Spalca d-35 Fávrresorda og d-40 Orda.