Nilssen ny FeFo-leder

Berit Ranveig Nilssen fra Nesseby blir i dag valgt som ny styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Berit Ranveig Nilssen fra Nesseby
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Den største utfordringen blir å få bedre kontakt med befolkningen i Finnmark, sier Berit Ranveig Nilssen.

Første kvinnelige leder

Finnmarkseiendommen har tidligere aldri hatt en kvinnelig leder. Varaordføreren i Nesseby, vil derfor bli historisk.

Berit Ranveig Nilssen har tidligere vært nestleder i FeFo-styret, og har sittet i styret helt siden Finnmarkseiendommen ble etablert.

På omgang

Finnnmarkseiendommen er etablert som følge av stortingsvedtaket av Finnmarksloven i mai 2005.

Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer. Finnmark fylkesting og Sametinget har tre medlemmer - med personlige varamedlemmer - hver i styret.

Styret for FeFo møttes første gang i Kirkenes den 16. januar 2006. Det er styret som selv velger leder og nestleder blant medlemmene. Siden ingen oppnår flertall, fastsetter Finnmark fylkesting i oddetallsår og Sametinget i partallsår hvem av de seks medlemmene som skal være leder og nestleder.

Egil Olli ble valgt som første leder. I 2007 overtok Erling Fløtten lederklubben, og fra neste år blir nessebykvinnen Berit Ranveig Nilssen ny leder.