Overrasket over DN

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe synes at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ikke har tatt stor nok hensyn til høringsinstansenes uttalelser i sin tilråding til ny motorferdsellov.

Willy Ørnebakk

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Willy Ørnebakk.

Foto: Arbeiderpartiet

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte i juni 2007 et forslag til nytt motorferdselregelverk på høring. 863 høringsuttalelser kom inn. Disse er nå gjennomgått, og DN har levert sin tilråding til nytt lovverk til Miljøverndepartementet.

Både snøskuter- og barmarkskjøringen skal reduseres, varsler DN.

– Vi er svært overrasket over at Direktoratet for Naturforvaltning ikke har tatt større hensyn til høringsinstansenes uttalelser, sier parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Willy Ørnebakk, i en pressemelding.

– Viktig for trivselen

Ørnebakk sier at bruken av utmarka i rekreasjonssammenheng er et svært viktig element i forbindelse med bosettingen i nord.

– Lett adgang til fiskevann har mye å si for trivselen og bosettingen.

Ørnebakk sier at de miljømessig er forundret over forslaget til strengere restriksjoner på motorferdsel i utmarka, samtidig som man ikke bryr seg om den forurensningen som fritidsbåt bruken rundt de store byene påfører miljøet

– Må korrigere forslaget

Ørnebakk skriver i pressemeldingen at sametingsgruppa tidligere har fått positive signaler fra ledelsen i Arbeiderpartiet, med hensyn til fortsatt bruk av utmarka i rekreasjonssammenheng.

– Vi setter derfor vår lit til at regjeringen og Stortinget korrigerer direktoratets forslag til ny motorferdselslov, sier Ørnebakk.